Tilgang til himmelen

Og jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju segl.  Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst: «Hvem er verdig til å åpne boka og bryte seglene?»  Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boka eller se i den. Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boka eller se i den. Men en av de eldste sa til meg: «Gråt ikke! For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boka og de sju seglene.»  

Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de fire skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet.  

Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. 
Da det tok boken, falt alle ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. De sang en ny sang:
          Verdig er du til å ta imot boka
          og bryte seglene på den.
          For du ble slaktet,
          og med ditt blod har du frikjøpt for Gud
          mennesker av alle stammer og tungemål,
          av alle folk og nasjoner. 
          
          Du har gjort dem til et kongerike
          og til prester for vår Gud,
          og de skal herske som konger på jorden. 

Det er en som er verdig. Han er Løven av Juda stamme, og han er Lammet som ble slaktet.

Første gang kom han som Lammet, neste gang kommer han som Brudgom, til slutt kommer han som Kongers konge og Herrers herre.