Din lov og din nåde

Jeg vet at min eneste redning er Faderens kjærlighet til sitt skaperverk. På grunn av at han elsket verden så høyt, ga han sin sønn som et uskyldig offer, for å redde deg og meg. 

Alt som har med min frelse å gjøre, skyldes Guds rike nåde.

Jeg kan bare si: Jeg tar imot Guds nåde i hans sønns blodsoffer som betaling for min skyld. Ingen kommer til Faderen utenom meg, sa Mesteren. Han sa også: Jeg er veien.

Han er startpunktet, han er fortsettelsen og han er målet.

Faderen har laget en ny avtale med menneskene med Sønnens død og oppstandelse som grunnlag. Han sier: For dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter disse dager, sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres sinn og skrive dem i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Mesteren sa: Du må bli født på nytt. Da kommer Guds rike og hans lov inn i din ånd.

Det er ingen motsetning mellom lov og nåde. Nåden er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i denne verden som nå er. Loven får da innvilget sine krav.

Livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra den loven som ikke hadde makt til å forandre eller skape nytt liv..

Den etiske lov, de ti bud, fungerer som veiskilt langs veien vi går.

I slutten av fjerde kapittel, hele det femte kapittel og i begynnelsen av sjette kapittel av Efeserbrevet, går Paulus gjennom mange av budene fra Guds etiske lov. Han ber efeserne om å holde loven. Du skal ikke stjele- Du skal ikke lyge- Du skal ikke drive hor- Du skal hedre din far og din mor.

Det er ingen motsetning mellom lov og nåde. Loven er pedagogen som lærer oss at vi ikke makter å frelse oss selv, men at vi må søke til Jesus sitt frelsesverk. Nåden er Guds kjærlighet og hans holdning til sitt skaperverk.

All god gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader..

Ære være Gud og Lammet.