Forskriftene våre

Dine lovbud viser meg vei,
de gir like stor glede som all rikdom.
          
Jeg vil grunne på dine påbud, 

feste blikket på dine stier.
          
Jeg fryder meg over dine forskrifter,
 jeg glemmer ikke dine ord.
          
 Gjør godt mot din tjener, jeg vil leve
 og ta vare på dine ord.
          
 Åpne øynene mine så jeg kan se
 det underfulle i din lov!
          
 Jeg er en fremmed på jorden,
 skjul ikke budene dine for meg!