Hva er Guds rike?

Det er det indre vitnesbyrdet. Det er Guds rike i vår ånd. Det er vårt ydmyke knefall og omvendelse foran Kongens konge. Det er vår anerkjennelse av blodets kraft til fjerne vår syndeskyld. Det er Åndens stemme i vårt indre som sier at vi er Guds barn. Det er loven han har lagt i vår indre verden, som sier: Dette er veien, gå på den. Det er grøfter på begge sider, men veien er levende og den vil føre deg fram til himmelens saler.

Kristenliv er sangen i ditt indre. Sangen som toner fra skyldfrie og rene hjerter.

Sangens tekst er: Du omskiftet min klage til dans for meg. Du løste mine sørgeklær av meg og fylte meg med glede.

For at mitt alt skal lovsynge deg og ikke tie.

Herre min Gud, jeg vil prise deg evinnelig.

For Skriften sier: Hver den som tror på ham. skal ikke bli til skamme.