Hvem han er..

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,
det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til ham.
          

Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen.
          
Han er hodet for kroppen, som er de hellige.

Han er opphavet, den førstefødte fra de døde,
så han i ett og alt kan være den fremste.
          
For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv.

Det er mannen fra Nasaret det er snakk om, Jesus den Salvede.

Han som er Guds Ord, og som var verksmester hos Faderen da 

alt ble til.

Han er Ordet i prologen til Johannesevangeliet. – Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys.

I kraft av en evig Ånd bar han seg selv fram for Gud som et feilfritt offer, han renset vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kunne tjene den levende Gud.

I Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen.

Ære være Gud og Lammet!