En hilsen fra Paulus

Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. 

Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. 

Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som helt og fullt er til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. 

Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid er utholdende og tålmodige

Med glede skal dere takke Faderen, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. 

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.  

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. 

Ære være Gud og Lammet!