Du som er i himmelen

Hva tenkte Gud på den dagen han laget mennesket.

Han ønsket seg en familie, en slekt som lignet på ham, som hadde hans bilde.

Gud visste at fallet kom, han kjente til at menneskene måtte prøves. Han kjente til at mennesket ville prøve å bli Gud lik. Han hadde sett fristelsen, og han hadde sett resultatet.

Jakob sier: For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død.

I hagen sier Gud til slangen: Kvinnens slekt skal knuse deg.

Menneskene prøvde å nå tak i Gud gjennom religionene, med han hadde fra evighet av en redningsplan som gjaldt alle som ville ha Guds hjelp.

Han sendte sitt Ord i tidens fylde, og skaperordet tok straffen som vi hadde gjort oss fortjent til. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn..

Selv den største synder kan ta imot Guds nåde og etterpå være ren og hellig.

Han har likeså gitt sitt folk seier over den Onde i Lammets blod og gjennom det ord de vitner.

I tillegg har han selv tatt bolig i den som vil tilhøre himmelriket.

Han vil ved den Hellige Ånd lede og styrke hver enkelt.

Himmelen er kommet til jord.

Guds rike er inne i dere, sa Mesteren.

Som en ekstra forsikring er Jesu blod plassert foran Guds trone. Det taler til vår fordel, og det taler om nåde.

Gud har sannelig tatt sitt farsansvar på alvor.

Hvilket dyp av visdom og innsikt og kunnskap det er hos Gud.?

Hvor uutgrunnelige dine tanker er og hvor usporlige dine veier.