Korsets seier

Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Noah trodde på det Gud fortalte ham. I tiår etter tiår bygde han på en stor båt etter Guds tegninger.

Og Noah gjorde så; han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham.

Ved tro bygget Noah, varslet av Gud om det som ennå ikke var sett, i hellig frykt en ark til frelse for sitt hus; ved den fordømte han verden og blev arving til rettferdigheten av tro.

Noah så fram til Guds frelse i tro. Han hadde hørt fra familien at Gud hadde sagt til den Onde: Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen og mellom din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl. En dag ville Faderen sende sønnen som redningsmann for slekten.

Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. 

La menneskene få en åpenbaring av Mesterens død og oppstandelse. Troen på denne sannhet gir deg adgang til livet.

Det er den enorme lønnen til dem som søker ham.