Gledens olje

Salmene i Bibelen forteller mye om glede. La gleden fylle deg og berøre deg.

4,8:      Du gir meg større glede i hjertet
          enn andre får av korn og vin i overflod.

16,11: Du lærer meg livets vei,
           hos deg er glede i overflod,
           fryd uten ende ved din høyre hånd.

21,7:   Fra deg får han evig velsignelse,
           du fyller ham med fryd når du er nær.

30,12: Du vendte min dødsklage til dans,
           du tok sekkestrien av meg
           og kledde meg i glede.

34,6:   Vend blikket mot ham og strål av glede,
           så skal dere aldri rødme av skam!

36,9:   De får nyte overfloden i ditt hus,
          du lar dem drikke av din gledes bekk.