Det er nå, og det kommer

Det er en generasjon på jorda i vår tid som bærer og skal bære endetidens vekkelse til alle nasjoner. I tiår etter tiår har den allmektige Gud forberedt dette folket for det store arbeidet de er kalt til. De har gjennomgått motstand og prøvelser på mange plan uten å gi opp.  I deres indre har himmelen forberedt en ydmykhet og en visdom som skal bære gjennom brottsjøene som menneskehavet pisker opp.

Det faktum at Gud, Ordet og Ånden står ansvarlig for dette folket, vil være garantien for en kraftevangelisering lik det apostlene fikk oppleve.

Det blir vind, det blir ild, det blir høy lyd. Det blir under og tegn.

Det blir et åndens pinsevær. Apostlene var pinsevenner. Maria, Jesu mor, var på Øvre Salen da pinseilden falt. Hun talte sikkert i tunger.

Gud kommer til å blåse en ny, avskjedvind over jorda. Tonen vil sikkert romme glede, men det vil også være et anstrøk av vemod. Farvel da jord. 

Innhøstningen vil fylle jorda med herlighet. Jesus ba Faderen om å gi den samme herlighet som han hadde fått, til alle som kom til tro på ham.

Det er et ydmykt og bøyet folk som er ildbærere i vår tid. Deres styrke er den blinde lydigheten til det levende Ord. 

Må Gud gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen.

For en framtid! Ære være Gud og Lammet!