Er det mulig?

Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. 

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. 

Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.  

Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? 

Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?  

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Er dette mulig?  Moderne menneske, er dette mulig?

Går det an å be for dem som baktaler deg?

Går det an å elske dem som bruker alle muligheter til å skade deg?

Når du blir hånet fordi du forkynner evangeliet, er det mulig å svare med velsignelse?

I Bergprekena beskriver Mesteren det som er mulig for den voksne sønn og datter av Gud.  Innholdet i Jesu tale til disiplene på Berget er en test på hva du har lært i Kongens tjeneste.

Kongen sa:

Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. 

Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. 

Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. 

Kle dem i sannhet, la sannheten bli en del av dem. Lær dem å elske sannheten.