Fars vilje

For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sende ikkje Son sin til verda for at han skulle døma verda, men for at verda skulle bli frelst ved han.  Den som trur på han, blir ikkje dømd.

Dette er en fars kjærlighet til sin skapning. Han ga sin eneste sønn som sonoffer. Det kjæreste han hadde, valgte han å ofre for å redde en fortapt menneskehet. 

Faderen sier det slik at den som tror på dette, kommer ikke til dom.

Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse.

Det ligger en aktiv mottakelse bak det nye livet. Det er kraft i blodsofferet til å rense hvit som snø. Den som våger å prøve Guds tilbud med hele sin vilje og hele sin forstand, vil oppleve kraften i evangeliet. Guds Ord er garantien.

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.  Sier vi at vi har fellesskap med ham, men lever i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  

Men dersom vi lever i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd. 
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.  

Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss.