Tallrike er de

Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.

Hemmeligheten er å få alle troende til å fungere med sine gaver. Få dem til å gjøre det Mesteren ga befaling om. Vi skal gjøre alle folkeslag til hans disipler. Alle folkeslag i Norge, og alle folkeslag utenfor landet.

Legfolket i vårt land har vært vant til å sitte på benken og høre andre tale.

Tiden er inne for at alle skal fungere som åndsfylte stridsmenn og kvinner.

Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk.

Paulus slår an en annen tone enn den vi kjenner blant oss.

Streb etter nådegavene. Hvorfor? Fordi da er vi enda mer effektiv i vår tjeneste.

Herren løfter sin røst
        foran den fylking han fører;
        for veldig er hans hær
        og tallrike de som lyder hans ord.
        Ja, stor og skremmende er Herrens dag,
        hvem kan holde den ut?