Livets gåte

Guds spørsmål til alle er: Vil du lære å kjenne meg?

Vil du i sannhet bli kjent med meg? Jeg har åpnet en vei slik at du kan komme nær meg.

Du husker kanskje at da Sønnen døde, revnet forhenget i tempelet i Jerusalem. Hans død åpnet veien fra Det Hellige til Det Aller Helligste. I Det Aller Helligste viste jeg min herlighet over Nådestolen.

Ypperstepresten kunne oppleve min herlighet, men han fryktet mitt nærvær.

Da han gikk inn med offeret, hadde han et rep om foten. De som stod utenfor, kunne dra ham ut dersom han mistet bevisstheten.

Det er ikke et teoretisk møte, det er ikke et tenkt møte; det er en virkelig opplevelse. Faderen er en virkelighet. Du kan merke hans nærvær i din kropp og i din ånd.

Han sier: -Jeg vil lede mennesker inn i min herlighet. Mennesker som elsker min åpenbarelse; vet at jeg er nær.

Min Ånd forandrer mitt folk slik at de dag for dag, uke for uke, år for år, til slutt blir lik det bildet de ser på. Det skjer når de overgir hele sitt liv til min vilje. Dette produserer olje i deres liv. De fem gode jomfruers kostbare olje.

Paulus oppga alt for å kjenne meg, det er få kristne som lever det livet, fordi de fleste vil slepe med seg denne verden.

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være.

Om noen tjener Sønnen, ham skal Faderen ære.