Bli Mesterens etterfølgere

Den lettvinte nåde er den nåde som mennesker roper på når de utnytter nåden for å kunne synde.

De vil gjøre hva de vil, og de vil at Gud skal se gjennom fingrene med det.

Det er mennesker som er blitt født på ny, men de elsker sitt gamle liv så høyt at de vil fortsette å leke med synden i verden. De vil bruke Guds nåde som en tillatelse til å synde.

Guds agenda er at menneskene som ber om frelse og opplever Guds inngrep i sitt liv, gradvis vil bli forandret fra de gamle ugudelige vanene inn i Guds rikes måter å leve på. Forandringen innebærer en fylde av Guds liv.

Skal vi holde ved i synden for at nåden skal bli større, spør Paulus. – Nei, langt ifra, sier han.

Kristendommen er så mye, mye større og rikere enn det å skifte en teoretisk tro. Vi skifter identitet, vi er havnet bak fiendens linjer.

Skriften sier noe som vi kan underskrive: Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn.

Kristendommen er Kristus i meg, levd ut gjennom mine sanser, mine tanker, mine følelser og min vilje. Vi snubler fra tid til annen, men vi omvender oss, takker for nåden og går videre.

Nåden er oppdragende i vårt liv, den gir oss kraft til å leve i tråd med den indre lov i vårt hjerte.

Når nåden misbrukes, vet vi til slutt ikke hva som er Guds vilje, og hva som er vår vilje.

Om bare Guds folk ville gi sine liv til kongenes konge!