Utfordring

Mesteren utfordrer oss i Bergprekena. Han stiller oss til veggs. Vi har problemer med å akseptere det han forteller oss. 

Vi vet at hvis vi skal nå tak i det han sier og gjøre det til ekte vare i våre liv; da må egoet dø.

Da må Kristus vinne skikkelse i våre liv.


Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsigne dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.  Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige.  Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme?  Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme?  

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Den siste setninga er så langt fra bekjennelsen til det moderne mennesket som vi kan komme.

Men jeg tror at han sa det: Vær da fullkomne!

Paulus sa: Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. 

Det betyr at Guds rike må komme for fullt i våre liv. Det betyr at hans vilje må skje i våre liv som den skjer i himmelen.

Et innholdsrikt og spennende nytt år med ham som forbilde!