Fader vår har født oss ved sannhets ord

DSC_0745

Salig er den som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham. Ingen som blir fristet, må si: «Det er Gud som frister meg.» For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.  Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær.  Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død. Ta ikke feil, mine kjære brødre!
All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.  Av sin frie vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.

 

Vi er på jorda for å bli opplært. Mange har gått gjennom store prøvelser og lidelser for å lære å sette sitt ego på plass. Målet for all skole som jorda gir oss, er å bli ydmyk og saktmodig.

Salig eller fullkommen lykkelig er den som kommer igjennom prøvelsene. Foran ligger livets krone.

Livets krone er verdt hver dag du og jeg har båret lidelsens kappe.

Tenk på Paulus som fikk vite i fødselsgave, hvor mye han skulle lide for Jesu skyld.

 

Likevel, om dagene er onde, skal vi ta imot en fullkommen gave fra himmelen, en gave fra lysenes Fader.

 

 

Reklamer