Fra Egypt til Sion

IMG_0449

 

Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se glansen av hans møte med Faderen. Folket ville til kjøttgrytene i Egypt, de forstod ingenting. Deres sinn var forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt, og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort.

Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Så mange, mange er blindet av sin barnelærdom. De tror at barnelærdommen kan hjelpe dem inn i Riket, det gjør den ikke.

Jødene holder fast ved fedrene og høytidene, men ingenting av det kan frelse. Nordmennene tror at ritualer og skolens kristendomsundervisning kan berge dem. Jeg roper:

– Det holder ikke!

Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort.  Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

 

Den som har opplevd herligheten, vet at dette er sant.

 

Reklamer