Peter fikk ære Gud

DSC_0737

Da Lammet brøt det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slaktet for Guds ords skyld og for sitt vitnesbyrd. De ropte med høy røst: «Herre, du hellige og troverdige, hvor lenge vil du vente før du holder dom og lar straffen for vårt blod komme over dem som bor på jorden?»  Da fikk hver av dem en hvit kappe, og det ble sagt dem at de skulle holde seg i ro ennå en liten stund, til tallet på de medtjenere og søsken som skulle bli drept som dem, var fullt.

 

Jesus sa til Peter at ved slutten av hans liv, skulle noen føre ham med makt til et sted han ikke ville gå til.

Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.

 

Mange av de kristne fra det første århundret ble martyrer.

Budskapet om Kristus kolliderte med troen på keiserens guddommelighet.

 

Senere i historien ble de kristne som holdt fast på apostlenes lære, henrettet av både pavemakt og stat.

Den allmenne kirke så på Bibelens lære som en stor trussel.

 

Vi nærmer oss oppgjørets dag.

De som har tatt livet av Guds venner, må regne med å bli stilt til ansvar for sitt grusomme bedrag.

Reklamer