Han er pantet på vår arv, DHÅ

IMG_0393

For i Kristus har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.

I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv.

Når man skulle gi seg til kjenne i evangeliets første tid, hadde man et spesielt merke som fortalte hvem man var, et innsegl.

De kristne har fått et innsegl som skal være hos dem for alltid. Den Hellige Ånd er sikkerheten som vi har i alle slags dager.

Han er også sikkerheten vi har for at vi kan ta ut av vår arv. Vår arv er alt som står i Ordet. Guds Ord beskriver hva vår arv består av.

Kjenner du Talsmannen? Vet du noe om han?

For at dere , rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Hele Guds fylde er en bra arv.. Vi er medarvinger med en Konge.

 

Reklamer