Han er vår fred..

DSC_0763

Dere kjenner det ord han sendte til Israels barn med evangeliet om fred ved Jesus Kristus, han som er alles Herre.

Jeg vil frimodig understreke en viktig sannhet for denne nye tidsepoke som vi er på vei inn i.

Du vil bare nå fram til og bevege deg i den nye tid, med kraften av den kommende tidsalder, i den grad du anerkjenner og underordner deg Jesu herredømme.

Du må kjenne hans autoritet, og du og dine behov må legges under hans ledelse. Du må bli ledet av Ånden.

Det kommer ikke til å bli rom for selvhevdelse der enkeltpersoner vil dominere og påvirke det sanne budskapet om kongeriket i vår tid.

 

Mange av våre venner i forsamlingen ønsker å bli plassert i lederposisjoner der de er synlige, de vil være med å styre.

De ønsker å dominere.

Bare noen få ønsker å bli styrt. Så synd.

 

I Guds rike må hver enkelt person akseptere å bli ledet av Ånden. Demokrati fører til kaos i menigheten.

Teokrati fører til åpenbaring og fred.

 

Reklamer

Det profetiske ord har forkjørsrett 5.

DSC_0480

Nå må vi begynne å tenke på hvordan vi skal ta i mot den store høsten som vil komme inn de neste få årene.

Ydmyke og saktmodige evangelister vil bli reist opp for å fiske millioner av sjeler inn i Himmelrikets not.

Men menigheten må være klar til å få disse fylt med den Hellige Ånd, trene dem opp til strid, og lære dem å nå manns modenhet på kort tid.

Denne framvokster av endetidens arme vil være den viktigste funksjon i den sanne menigheten i disse siste dager.

Dette året vil vi oppleve å se at den sanne apostoliske forsamling vil vokse fram, dette er de som kjenner Gud, som ser det store bildet og som har salvelsen til å legge fram Guds plan i den siste tid.

Lederne i den siste tid kommer til å bære himmelrikets karaktertrekk. De vil behandle alle med rettvishet og kjærlighet. De blir kalt alles tjener.

Den elva som kommer fra Guds trone, bærer i seg legedom og helse.

Det skje!

Det profetiske ord har forkjørsrett 4.

img_0121-1

Jeg, Herren, vil gi meg til kjenne i de islamske nasjoner.

Millioner vil søke Israels Messias, og det vil gjøre at verdens nasjoner vil undre seg.

Lys og mørke vil støte sammen, og det vil kjennes i universet, og store tegn vil vise seg og forundre mange.

Husk at ikke alt mørke som er i verden, kan utslokke lyset i et enkelt, lite lys.

Lyset overvinner mørket.

2018 vil være det året da den religiøse, antikristelige byggmester vil bygge den store verdenskirke.

Vatikanet er initiativtaker til denne verdensvide, sterke, økumeniske sammenslutning.

Bevegelsen mot en verdensvid samlet kirke er en del av det store mål; en verdensregjering som overstyrer de enkelte lands nasjonalforsamling

Den katolske kirke og andre store kirker står i fare for store splittelser.

Sannheten kommer til å ødelegge kirkene. Den mørke historie skal dagen avsløre, fordi den kommer med lys.

Gjennom det som skjer med nasjonene i den siste tid, vil Jesu lignelser få ny og frisk betydning. Blant annet lignelsen om ugresset i hveten. Det blir en deling mellom nasjoner som er under Guds velsignelse på grunn av at de har stått med Israel, og de som har forfulgt det jødiske folk og vil arve forbannelse. Europa skjelver…

Da gikk husbondens tjenere til ham og sa: Herre! sådde du ikke godt korn i din aker? Hvor kommer da ugraset fra? 28 Han sa til dem: Det har en fiende gjort. Da sa tjenerne til ham: Vil du da vi skal gå og sanke det sammen? 29 Men han sa: Nei, for at dere ikke også skal rykke opp hveten når dere sanker ugraset sammen. 30 La dem begge vokse sammen inntil høsten, og når høsttiden kommer, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugraset sammen og bind det i bunter for å brenne det opp; men samle hveten i min låve!