Det profetiske ord har forkjørsrett 3.

img_0150-1

Følelsen av håpløshet vil fylle menneskene, og den følelsen vil åpne en vei for at sannheten skal seire. Jeg er Ordet om forlikelsen, Ordet om tilgivelsen, Ordet om evighetens garanti.

Dere som spotter Gud gjennom media; det er slutt med din lek med ilden. Ilden vil skremme deg, og det blir en brå slutt på din onde og ødeleggende spott.

Ekteskap mellom likt kjønn har ingen rot i sannheten. Ordet kaller dette for synd.

Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.

Jeg kommer til å bli synlig på scenen, og millioner vil omvende seg og bli frelst.

Dere vandrer på veier som ikke er mine veier.

Min vilje er å gjenløse det som er fortapt, jeg vil hjelpe de hjelpeløse.

En adskillelse mellom geit-nasjonene og sau-nasjonene har begynt. Det samme gjelder geit-menigheter og sau-menigheter. Noen forstår dette, noen forstår det ikke.

Jeg vil igjen drive pengevekslerne ut av tempelet. Alt salg og kjøp må ut av tempelet selv om gjelder altervinen.

De kirkene som ikke vil stå med Israel, vil oppleve det motsatte av Abrahams velsignelse.

En generasjon av unge skal trenes i kristuslikhet og sendes ut til kamp mot mørkets krefter. Gi dem en rettferdig grunn til å kjempe for sannheten.

 

Herrens herlighet skal dekke jorden slik som vannet dekker havets bunn..

Reklamer