Vi har seiret med ham

atlanterhavsveien

 

Så ble Edens hage og mennesket arena for kampen mellom det onde og det gode.

Mennesket fikk beskjed om noen regler som det var viktig å rette seg etter.

Eva og Adam brøt Guds påbud, og overlot herredømmet til den Onde.

Siden har jorda vært en scene for kampen mellom godt og ondt.

Den Onde har ledet mennesket inn i de utroligste perversiteter. Overgrep og krig har preget historien.

Gud talte til en mann i Ur i Kaldea: Gå bort fra ditt folk til et land som jeg vil vise deg. Utvelgelsen av et folk var startet. Dette folket ville Gud danne gjennom lidelse og lovverk.

Dette folket måtte ha en moralsk grunnmur slik at de kunne føde fram Gudesønnen. Han som ga sitt liv for alle mennesker til alle tider.

Etter at Sønnen igjen hadde tatt sin plass på høyre side av Guds trone, ble hans folk brutalt drevet ut til mange land.

Den Onde visste å ta hevn over dette folket. Med god hjelp av de store kirkene og de opplyste statene forfulgte og drepte han millioner av Guds folk.

Jorda er en arena for kampen mellom ondskapen og det gode.

Har de troende noe våpen som kan brukes mot det Onde.

 

 

Jesus sa: Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingen ting skal skade dere.

Det er de som er født på nytt som skal befeste Guds makt på jorda.

 

Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.

 

Og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.

 

Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss.

 

-over enhver makt og myndighet og velde og herredom og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende,  og han la alt under hans føtter og gav ham som hoved over alle ting til menigheten,  som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

 

For at Guds mangfoldige visdom nu ved menigheten skulle bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen etter det forsett fra evige tider som han fullførte i Kristus Jesus, vår Herre

 

Det er så mange løfter som gjelder Guds folk i Skriften. Løfter som de troende ikke har hatt mot til å røre.

Konventikkelplakat, enerett på tale og statsmakt har stjålet frimodigheten fra vennene.

Nå skal vi begynne å kunngjøre for maktene og myndighetene at Jesus har seiret og at han bor i oss.

 

Reklamer