Tre høytider…

DSC_0737

 

Israel feirer mange høytider og minnedager gjennom året, men det er tre høytider som er større enn de andre: Påskehøytiden, Pinseuka og Løvhyttefesten som også kalles Tabernakelhøytiden. Det står klart i Skriften at det er Guds høytider jødene feirer.

Vi tror at høytidene har sin profetiske oppfyllelse, og at de er symbolske veimerker som viser fram til sin profetiske betydning. To av de tre store høytidene har fått sin oppfyllelse.

Påska ble innstiftet da jødene ble holdt som slaver i Egypt. Alle husholdninger skulle slakte et lam og stryke blodet på dørstolpene. Da skulle dødsengelen gå forbi deres hus.

Den profetiske oppfyllelse skjedde da Lammet ble naglet til et kors som løsepenge for vår synd. I kraft av en evig ånd bar Jesus sitt eget blod inn for Faderen og vant en total seier over synd.

Pinsehøytiden ble en høytid da Moses fikk de ti bud på Sinai. Det var et symbolsk bilde på at Faderen skulle gi sine lover i de troendes hjerter. Gud ville skape en ny type mennesker etter forsoningen, mennesker med et annerledes hjerte.

Da pinsedagen kom, var de alle samlet.  Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt.  Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.

Pinsehøytiden hadde fått sin profetiske oppfyllelse.

Så står det da en høytid igjen som ikke er oppfylt. Det er Løvhyttefesten eller Tabernakelhøytiden eller Gledens fest.

Det er en takkefest for alle Guds velsignelser og særlig er takken rettet mot innhøstningen av den siste høst i året, frukthøsten.

Den siste innhøstningen er større en pinsehøsten.

Løvhyttefesten er også en spesiell innvielseshøytid der folket søker Gud.

Vi venter på den profetiske oppfyllelsen av Løvhyttefesten.

Det kommer til å bli en enorm oppvåkning hos ung og gammel og en innhøstning vi ikke har sett maken til. Gud har sagt det tydelig gjennom det profetiske ord…

 

Reklamer