Din glede kan bli fullkommen

Gneis

Det bærende element i kristentroen er kjærlighetsmøtet mellom hvert menneske som tar imot Faderens utstrakte hånd, og Jesus.

Bli i meg, så blir jeg i dere.

Det er en relasjon, et fellesskap som er så nært og så ekte, at de to smelter sammen til en djup åndelig enhet. Vi kjenner Mesteren, han kjenner oss og er med oss hele tida, natt og dag. Han lever i vårt indre. Ingen ting skal få komme mellom meg og Mesteren

 

Liksom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet.

Hold fast ved min kjærlighet. Hold kjærligheten varm.

Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Det kan også sies slik: Hvis dere gjør det jeg sier til dere, da blir dere i min kjærlighet.

Dere er mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere.

Det er den nære kontakten mellom meg og Jesus.

Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere, og deres glede bli fullkommen.

 

Reklamer