Komme ditt kongerike..

DSC_0752

Det riket som vi snakker om, er et usynlig rike, det framstår som hemmelig, ytre sett. Det er et rike som berører menneskene på det indre område, men det får ytre utslag fordi der kongeriket manifesteres, skjer tegn og under. Kongeriket utbres på overnaturlig måte, Gud Fader stadfester undervisningen med mirakler.

Et stort kongerike er i ferd med å opprette en koloni på jorda, det riket har skaffet seg legal rett til å virke på jorda gjennom at arvingen ble født inn i menneskeheten. Dette riket kommer til å ta over all makt i denne generasjon.

Dette kongeriket har sin egen kultur, sitt eget styresett, eget språk, egne lover, alt preget av personligheten til rikets skaper. Den som er innbygger i kongeriket , er gitt autoritet over fienden.

Innbyggerne er på Den Hellige Ånds dreieskive. De blir forandret til å ligne kongens bilde. I kongeriket foregår en vokster fram mot voksne sønner og døtre, kongerikets atmosfære fremmer en utvikling fram mot manns modenhet.

 

Reklamer