Alle sanser skal være på vakt..

DSC_0751

Øyne som ser,

Ører som hører,

Og et hjerte som forstår.

 

Dette er viktig for at vi skal ta riktige valg i livet. Riktige valg er forskjellen mellom liv og død.

 

Øyet er legemets lys. Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.

Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt.

Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket.

 

Skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

Reklamer