Barn skal ikke være med på alt

DSC01794.JPG

Små barn har ikke lov til å inngå en samvittighetspakt.

Du må være så voksen at du vet hva du begir deg inn på.

Derfor fraråder vi at barn på 2-3 måneder blir utsatt for slikt utilbørlig press.

Jamen, foresatte står ved barnets side. sier du. De er ansvarlig for barnets paktsinngåelse.

Men nå er det slik at denne pakten er en individuell paktsinngåelse. Det er en og en person som må svare for seg.

De små barna er en del av foreldrenes pakt til de har vokst seg til forstand.

 

Dåpen er en begravelse og en samvittighetspakt.

 

Omvend dere og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave.

Reklamer