Stoltheten faller i grus..

dsc_0584

Merkelige Bibel, hvilket lys det stråler fra dine bladsider. Dine ord stopper munnen på dine motstandere og den hevngjerrige.

 

1.Tim. 1,10

Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.

 

Rom.1,27

På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

 

Luk. 17,26

Og som det var i Noahs dager, slik skal det også være i Menneskesønnens dager. 27 De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort, helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. På samme måte var det i Lots dager: De spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. 29 Men den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. 30 Slik skal det også gå den dagen Menneskesønnen åpenbarer seg.

 

Hva var det som kjennetegnet Noah og Lots tid? Hva var det som gjorde Gud så indignert at han angret på hele innovasjonen av mennesket.

Hva får dere til å tro at han ser mellom fingrene med det som menneskene tillater seg i vår tid.

 

Jeg roper: Våk! Hver tid og stund og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.

 

Reklamer