Det som ingenting var.

DSC_0733

Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme.  Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,  for at ikke noe menneske skal rose seg overfor Gud.  Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at den som roser seg, skal rose seg av Herren, slik det står skrevet.

 

Min onkel regnet seg ikke som en av de høye i samfunnet. Han var en flink fagmann i sitt arbeid, men han regnet seg blant de enkle Guds menn som fikk lov til å gå ærend for Mesteren.

En dag fikk han en tiltale fra høyere hold om å bygge en ark, en ark til redning for sin familie. Arken ble et dåpsbasseng der mange i familien ble døpt.

Jeg var døpt som spedbarn, men den seremonien greide jeg ikke å huske noe fra. Jeg husket ikke om jeg hadde sagt ja eller nei. Det er som kjent jeg selv som skal velge dødens eller livets vei.

I løpet av noen minutter i min onkels stue gikk jeg fra døden til livet. Jeg ble døpt i vann, og jeg ble døpt med den Hellige Ånd og Ild. Jeg har ikke angret en dag på mitt valg

Jeg møtte en dimensjon som kunne mette min hunger etter min rette Far.

Plutselig forstod jeg hvem Jesus var. Han stod fram som seierherren fra Golgata.

 

Dersom du ikke tror dette, må du ta deg en samtale med meg. Jeg kan fortsatt gjøre rede for meg, og jeg kan forklare forskjellen på å tro i det gamle menneske og å oppleve troen i en ny skapning.

 

Reklamer