Lysets hastighet.

IMG_9923

Men Gud som bød at lys skulle skinne fram i mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn skal lyse fram.

Det var Gud, skaperen, som sa: Bli lys! Lyset forandret mørket. Skaperordet forandret det som var, på Guds befaling.

Det samme skjer i hjertene til menn og kvinner som etter egen beslutning, ønsker Lyset velkommen inn i sitt liv. Da kommer Guds lys, og det skinner kraftig. Mange synes at det blir for mange Watt, og de setter Lyset under en bøtte.

 

Løft lyset, hold det høyt, vær en Jesu frontsoldat. Bli stående etter å ha overvunnet alt.

 

Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.

 

Vi tar imot kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi åsyn.

Vi ber om å få denne kunnskapen.

Reklamer

Mot aftenens tid skal det bli lys..

DSC_0708

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det.

Det sanne lys som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden.

Det er kommet, men få har ønsket det velkommen.

 

Mesteren sa: Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsets lys.

 

Dette lyset må stråle ut fra vårt åndelige menneske. Alle som er født av Gud, har Guds ånd i sitt indre. Fra denne landingsplass for evigheten må lyset flomme ut.

 

Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike.

Den som har ører, han høre!

 

 

På rettferdighetens stier..

DSC_0523

Den som lever etter sine lyster, er levende død. En levende død er et menneske som lever i kropp og sjel, men de er døde åndelig. Døde for relasjonen med Gud.

Åndslivet er tørket opp, alt er stivt og tørt, det som fantes av frukter, er blitt til svisker og rosiner, tørket frukt.

Kontakten med Faderen er blitt borte, Guds vilje som vi skal leve etter, ble borte i tåka. Mine egne lyster begynte å overta igjen, jeg begynte å leve etter hva egoet ønsket. Ørkenliv. Tørt.

Fortørka, sa min mor.

Hvor er kildevellet som Jesus lovet den samaritanske kvinnen ved brønnen. Han skulle legge det inn i hennes indre. Kilden er den Hellige Ånds kraft i menneskers liv.

Fortsatt er mange livredde for Åndskraften, de er redde for å miste anseelse.

Uten den Hellige Ånd blir troslivet en ørkenvandring. Det blir knusktørt.

 

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

 

Han kan..

DSC_0723

Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye         mer enn det vi ber om og forstår, ham være ære i de troende og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter! Amen.

En annen oversettelse er slik:

Gud kan gjøre hva som helst, du vet- langt mer enn du kan forestille deg eller gjette eller ønske i dine villeste drømmer! Han gjør det ikke ved å tvinge oss, men ved å arbeide i vårt indre, ved Ånden dypt og mildt inne i oss.

 

 

Løgnens tåke til døden skiller oss ad..

DSC_0389

Partiet De Kristne fikk 0,6% ved valget i 2013.

Er det noen som tror at de kommer over sperregrensa denne gangen?

 

Det er fare for at Kristelig Folkeparti også kommer under 4%.

 

Nå er jo ikke det noe problem, fordi 60-70% av nordmennene regner seg som kristne.

 

Landet er kristnet gjennom 8 dråper vann på hodet til et barn som kjemper for å komme seg unna. Kirken har løyet om at i det øyeblikk er barnet født på nytt.

Vannet formidler ikke nåde.

Tradisjonen har hjulpet folket til å bli konfirmert, sponset av store pengegaver.

Hvem vil ikke fornye det løftet de ikke vet noe om når bankkontoen får et kraftig kick?

Etter denne seremonien kan hver enkelt kalle seg kristen, og det fortsetter de med gjennom hele livet selv om mange nekter for at de kjenner noe til Mesteren.

Ingen problemer, kirken følger deg til graven, lager en akseptabel ramme rundt avskjedsdagen og leverer deg med adresselapp til himmelen.

 

Tror dere virkelig på dette?

Tror dere at det er mulig å lure Gud?

Menneske, tenk deg om!

 

Og dette er det evige liv at de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus.

 

Hvor mange prosent av Norges befolkning kjenner Gud?

Under en..

Uttatt til siste etappe..

1I1A3493

Vi har tatt over stafettpinnen for å løpe siste etappe. Vi har lagt ut på den etappen hvor vi vil nå mållinjen.

Vi har forberedt oss på denne strekningen i årtier.

Jeg vet noe om hva det kreves å løpe avslutningen inn til mål.

Lidelsens skole har utdannet oss.

I løpet av etappen må vi plukke opp en masse mennesker som vil være med oss.

Det kommer til å bli en enorm trengsel for å få plass.

Det er kamp om meningene på forfengelighetens marked når vi passerer. Det høres skrål og latter når vi kommer forbi.

Men menneskene er vendt mot oss, et eller annet har fanget oppmerksomheten.

 

Folket vil være sammen med oss, også folket på tidsåndens marked. De har sett og hørt noe som gjør at de vil følge etter oss.

De som lo og moret seg på vår bekostning, er blitt stumme.

Moromennene er falt på kne.

 

Det er ikke noe tegn på at vi gir opp. Vi kjenner en indre overveldende glede over å gjøre oppdragsgiverens vilje. Vi skal nå mållinjen akkurat i tide.

 

Shofaren lyder, hør med alle sanser..

download-free-2017-praying-religon-image

I mange av sine brev underviser Paulus om Kristus som forbilde for den enkelte. Hver kristen skal nærme seg aldersmålet for Kristi fylde. Da blir det stor likhet.

 

Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.

Les det en gang til slik at du forstår det. De tre siste linjene er veldig, veldig viktige. Så måler du temperaturen i ditt eget hjerte.

Dersom alt troens folk når fram til Jesu nivå av liv og gjerning, kan vi rette på mange skjevheter og urettferdigheter. Ja, alt kommer vel i vater etter hvert.

 

Slik er det Guds rike skal presenteres for dem som er lammet av vranglære og løgner.

 

Gud har gitt sitt folk makt over hele fiendens velde.

Og så…

 

 

Den profetiske vaktpost..

DSC_0359

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra.

Himmelens og jordens skaper er min trygghet.

Han som er av evighet og som kjenner til hvordan kapittel for kapittel av framtiden vil komme til å bli.

I tillit til ham løfter jeg mine øyne over fjellene.

En ting har jeg bedt Herren om, det lengter jeg etter. At jeg får bo i Herrens hus alle mine livs dager for å se Herrens herlighet og oppholde meg i hans nærhet.

 

En dag i Herrens forgårder er bedre enn tusener av dager utenfor.

 

De som ikke kjenner Herren, er blind for nesten alt i livet, og de skjelver når avslutningen kommer.

Jeg løfter mine øyne opp til fjellene og ser etter Hans løfter som ga meg livet. Da hører jeg:

For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, liksom vannet dekker havets bunn.

 

Jesus ba : Og den herlighet, Fader, som du ga meg, har jeg gitt dem.

 

De fleste vet ikke hva vi snakker om. Det er de levende døde..

 

Det nye fiskerlaget..

DSC_0688

Patriarken Jakob drømte om stigen som gikk inn i himmelen.

Dersom vi begynner å gå oppover i stigen, vil Gud sette høyere krav til renhet og hellighet for neste trinn på stigen. Vi kommer til å bli prøvd og testet for hver høyde.

Ny høyde på stigen gir også ny svakhet fordi vi vet at vi er helt avhengig av Faderen. Det blir stor fallhøyde. Hans nåde holder oss oppe. Guds kraft fullendes i skrøpelighet.

Vårt første og største kall er å bli lik Mesteren. Det er det viktigste, og det vil skje før vi ledes inn i en tjeneste.

Men vi vil fortsette å be om apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere fordi deres tjeneste er å hjelpe alle Guds barn til modenhet åndelig.

Det er en apostolisk og ikke minst profetisk reformasjon på beddingen. Salvelsen over Elias tjeneste skal utgytes over tusener.

Vårt tjenestekall er effektivt i den grad vi har nådd Skriftens bestemmelse.

Vi nærmer oss en åndelig virkelighet som overgår de villeste fantasier. Vi skal vandre drevet av Ånden med hele Kristi fylde i vårt indre.

MEN-Vi får bare ett forsøk- derfor må vi være fokusert.

Dette er tiden for den store høsten- vi er den utvalgte generasjon!

Vil du være med? Vil du satse på dette?

Fred over Guds Israel!

Den store planen for vår tid..

DSC_0733

For så sier Herren, Allhærs Gud :Enda en gang, om en liten stund,
vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.
Jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit.
Og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren, Allhærs Gud.
Sølvet er mitt, og gullet er mitt, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren, Allhærs Gud.
På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.

 

Dette er spektakulære profetiske ord som er gitt i Tabernakelhøytiden. De refererer til den siste tid.

Vi ser at mange av Guds profetiske ord for den siste tid ble gitt i Løvhyttefesten som også kalles Tabernakelhøytiden.

Vi er nå i tiden da profetiene skal oppfylles. Vi lever i de siste dager.

La oss derfor gå forbi barnelærdommen om Kristus og videre mot det fullkomne.

 

Vi skal gå videre fra den første grunnvoll inn i den neste fase og søke hensiktene i Guds plan for vår tid.

Vi må lære oss å vandre med Gud i den Hellige Ånd, forberede oss og være klar for Guds kraft.

Vi må innlede et vennskap med Ånden. Vi må lære oss å kjenne hans stemme og på hvilke måter han vil kommunisere med oss. Verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, sa Mesteren.

 

Det er trist at så få forstår dette. De aller fleste mennesker går omkring med en altfor stor hatt på hodet. De ser bare det som skjer rundt sine egne føtter.

I tillegg er det mange som promenerer med kjempestore religiøse briller. De forstår ingenting og kommer heller ikke til å forstå noe i framtiden.