Livets skole

dsc_0590

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!

Vi skal få en arv som aldri forgår og ikke flekkes til eller visner. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen; den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende.
Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid må ha det vondt i mange slags prøvelser, om så skal være. Slik blir troen deres prøvd. Selv forgjengelig gull blir prøvd i ild; troen, som er mye mer verd, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.

 

Jesus, det evige skaperordet, han som kom fra Faderen, ble også prøvd og testet. Etter Johannes dåp, lydighetens dåp, kom den Hellige Ånd over ham som en due. Like etter ble Jesus ledet ut i ødemarken der han fastet i 40 dager. Fasten var en utholdenhetstest. Etter fullført faste ble han utsatt for et fryktelig tankekjør, der ondskapen la ut feller for å teste ektheten av kall og utrustning. Jesus seiret ved å bruke Ordet fra Skriften. Det er Guds evige ord som har gjennomføringskraft i alle tenkelige situasjoner.

 

Alle kristne, de som er Guds ekte barn, blir også prøvd. Det du har fått av Faderen er prima vare, og til hver enkelt sier han:

 

Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn.

Reklamer

Fred være med dere

IMG_0632

 

Hils hverandre med kjærlighet.

Fred være med alle dere som hører Kristus til! 1.Pet. 5,14

Fiskeren Peter skriver to brev med dype skatter til menighetene han har vært med å bygge opp.

Han var øyenvitne til Kristi storhet. Helt fra starten av Mesterens tjeneste var Peter med. Han så at Menneskesønnen forvandlet mat av en liten matpakke til mat for 15000, og det ble mange kurver med mat til overs.

Han så enkens sønn i Nain reise seg fra døden og følge sin mor hjem.

Peter var en av tre disipler som fikk se Herren bli kledd i herlighet på forklarelsens fjell.

Han så at soldaten som Peter selv kappet øret av, bli helbredet av kongenes konge.

Peter rakk også å fornekte Mesteren tre ganger før han stakk av fra de skumle soldatene i Jerusalem.

Noe av det første Jesus sa etter at han hadde overvunnet døden var: Hils Peter!

Da de møttes ved den store sjøen, spurte Jesus: Simon Peter, Johannes` sønn, elsker du meg mer enn disse?

Herre du vet alt, du vet at jeg har deg kjær, sa Peter.

Jeg vil bruke deg til å bygge mitt rike, vokt mine venner.

Kjærlighetens uendelige sprengkraft detonerte i Peters hjerte.

 

Ved å lyde sannheten har dere renset dere, så dere kan leve i oppriktig kjærlighet til brødrene. Elsk da hverandre inderlig og helhjertet! Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord som er og blir.

 

I ånd og sannhet

IMG_2634

Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.

 

Dette er ingen religion. Det er ikke knyttet til seremonier eller menneskelige tiltak. Det kommer ikke an på hvor stor kirkene er, ikke har det noe med menneskenes drakter og fakter å gjøre. Det hjelper ikke av godtfolk være født. Selv ikke professorer i teologi kan bruke sin status for å nå Gud.

 

Du må fødes av ånd; hvilket du ikke blir gjennom høytidelige handlinger. Du må bli født av Gud, og du må ha fått gaven som gjør deg i stand til å tilbe Gud i ånd og sannhet.

Du er ikke en kristen hvis du ikke tilber Faderen i ånd og sannhet.

Faderen har bestemt seg for hvilke tilbedere han vil ha.

Du kan ikke tilbe Gud i ånd og sannhet før du møter Faderens nærvær. Det er ånd som føder ånd, Guds ånd skaper nytt liv i mennesker når han er tilstede i samlingene.

Guds ånd er vel alltid med i møtene, sier du.

 

Nei, som i Israel kan herligheten være veket bort. Ikabod.

Den som tror at det er en automatikk at den Hellige Ånd er med i møtene, forstår seg ikke på duen..

 

Den Hellige Ånd bindes av store ego, liten ydmykhet og mangel på respekt for Guds åpenbaring og renhet. Herligheten viker bort.

 

De politiske menneskene som ikke har ånd, tar over gudstjenesten.

 

Han har seiret over alt det Onde…

IMG_0708

Og han, Jesus,  er et bilde av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning; for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham, og han er før alle ting, og alle ting står ved ham. Og han er hodet for legemet, som er menigheten, han som er opphavet, den førstefødte av de døde, for at han i alle deler skulde være den ypperste;  for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,  og ved ham å forlike alle ting med seg, idet han gjorde fred ved korsets blod, – ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

 

Han er den første og den siste, han er Guds sønn og menneskesønn, i og gjennom ham er alt blitt til.

Han har vunnet seg et legeme som er hans hjerte, hans føtter og hans hender.

Hele Guds fylde skulle ta bolig i ham, hele Guds fylde skulle også fylle legemet. Guds barn har løfte om hele Guds fylde. Det er et mål for dagene foran oss, vi må gripe det Gud vil gi.

 

Det garanterer det faktum at Kristus er i oss, ikke bare blant oss som noen oversettere vil lure oss til å tro.

Den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters opphav, men nå er blitt åpenbart for hans hellige,  for hvem Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er for utvalgte hedninger, det er Kristus i dere, håpet om herlighet.

Han vil tabernakle( ta bolig ) i sitt folk.

 

 

En ny æra

IMG_0669

Timen er kommet, da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt.

Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som vil tjene meg, han må følge meg. Der jeg er, der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære.

Jesus taler om sin dø. Det at han dør, vil skape en høst, en stor høst av sjeler. Det som kommer, er starten på en ny æra. Gjennom sitt offer ga Jesus liv til mange. Han åpnet for at Riket kunne ta bolig i mennesker som ønsket det velkommen.

Den som følger Jesus, vil oppleve motstand i sitt liv, det er slik at om vi hater vårt liv i denne verden, da sier Jesus at vi vil bevare livet i all evighet. En ekte kristen kjenner til lidelsens vei.

Det er viktig at tjenerne følger Mesteren, de må leve sitt liv i ham. Bli i meg, sa han, så blir jeg i dere.

De som tjener Mesteren, får ære av Gud. Alle som tar sikte på en evighet sammen med Faderen, må merke seg dette.

Og det ble gitt Mesteren herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.

Tenk på det faktum at det er ditt valg om du vil bli medarving til alt. Lovet være Gud og Lammet i all evighet.

Livets reise

IMG_0721

Når Bibelen taler om ditt hjerte, da taler den om ditt innerste liv. Du har en landingsplass for de evige verdier i ditt indre, det er kalt ditt hjerte.

Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet går ut i fra det.

Pass på ditt kontaktpunkt med Skaperen, vær hundre prosent sikker på at du hører hans ord og hans stemme. Det er avgjørende for din framtid i dette livet og i det kommende, at du vet og handler på hva som er Guds anbefalinger for ditt liv.

Det er kort menneskelivet, det er viktig å ta de store bestemmelsene tidlig. Fort blir vi sittende fast i den sosiale veven og i det religiøse fangenskapet.

Vi blir så redd for hva de som bor i de andre husene omkring oss, vil si. Det er så vondt å være uenig med dem.

Trøsten er at de mange som vet så mye, de bruker alltid å ta feil.

All religiøs sedvane stemmer lite med Bibelen.

Guds rike er ikke hva du trodde.

Den menneskelige forståelse begriper lite av det åndelige. Det er i følge Skriften de kristne som er Guds hus, ikke kirkene.

De sanne tilbedere skal tilbe i ånd og sannhet. Det er slike tilbedere Faderen vil ha. Gud gir menneskene et eget bønnespråk. Det ble lansert for snart 2000 år siden.

Dette er sant..

Jeg tror mer på tradisjonen enn på Bibelen, sier du.

Da får du bare gjøre det, vi har sagt deg sannheten..

Mesteren sa: Dere skal kjenne sannheten(det står i entall, da er det en sannhet), og sannheten skal sette dere fri. Det er på en vei du blir kjent med Gud, det er på sannhetens vei.

 

Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd!

 

Bytt bort alt du har mot kunnskapen om Gud. Da vokser det fram en skatt i ditt indre som himmelens rike skaper.

Evighetens verdi.

 

Mot til å tro

IMG_0721

Det kreves mot for å stå alene med sine meninger mot de mange. Det å rette seg etter flertallets mening løser seg med litt ettergivenhet og tilpasningsvilje.  Jo mere vi er sammen, dess bedre vil det gå.

Nei, det er ikke slik det er. Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder.

Det kreves mot hos den som vil stå i mot kirkemakt og vranglære. De fleste klapper hverandre på skuldrene og sier: Vi tror på samme Gud. Det er feighetens tale.

Det er ikke den samme Gud som står bak både spedbarnsbestenkelsen og troende dåp.

Det kreves mot å si det i vårt katolske kirkelandskap.

Det krevdes mot av professor Hubmaier som underviste på et universitet i Tyskland på begynnelsen av femtenhundretallet. Han kom til at kirkens dåpslære var menneskeverk.

Han begynte å forkynne evangeliet, og etter en tid hadde han 16000 døpte medlemmer i sin forsamling. Det kreves mot til å vise slik tro.

Hubmaier ble arrestert i Wien og brent på torvet.

Hans kone ble senket i Donau med en stein rundt halsen noen dager etter.

 

Jeg vil føre saken for professor Hubmaier mot den katolske skjøge og hennes døtre. Må djevelskapen bli avslørt.

 

Det skjulte livet

IMG_0718

Hver den som tror at Jesus er den Salvede, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.

Å tro at Jesus er den utvalgte er en åpenbaring fra Gud. Det er den Hellige Ånds deponi i ditt hjerte. 

Dette er et faktum som er langt over det å ha en mental tro på noe. Det har ingenting å gjøre med noe du har lært av et menneske. Det går ikke an å lære et menneske å bli kristen. Den som tror det, har ikke forstått det grunnleggende i evangeliet. 

Evangeliet er Guds kraft i et menneskes liv, en berøring av evigheten som forandrer et liv for alltid.

Denne åpenbaring av den salvede, Messias Jesus, produserer kjærlighet i den troendes liv. Det er en selvfølge at den som opplever kjærlighet til Skaperen også er fylt av kjærlighet til dem som er av samme ånd som han, som har samme salvelse som Faderen og Sønnen.

På dette kjenner vi at vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Den som er fylt av samme ånd som Gud, vil også elske verden og prøve å redde flest mulig mennesker.

 

Forutsetningen for kjærlighet til Guds barn, er kjærligheten til Faderen og en brennende kjærlighet til hans bud, forskrifter og anvisninger.

Når vi elsker Gud av hele vårt hjerte, vil hans liv bryte gjennom i vårt indre og kjærligheten til brødre og søstre vil strømme fram.

For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge.

Kall Guds bud for Guds visdom, så blir det lettere å forstå. Guds bud er Guds gode råd for menneskets liv. Når vi blir fylt av kjærlighet, vil vi leve i harmoni med Faderen og hans visdom. Han visdom og hans ordninger skaper utvikling i våre liv.

For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro.

Vår tro er viktig i denne sammenheng, men det er den tro som fester sin lit til det som skriften har sagt om vårt liv. Det er den tro som gjør inntrykk på Faderen, at vi med en sterk lydighet holder hans ord over alt i liv og død.

Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn.

Det er ingen andre som seirer uten den som Faderen har åpenbart Kristus, den salvede, for. I hvert av de sju sendebrev til menighetene i Åpenbaringen er det en hilsen til den som seirer.

Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus- ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og Ånden er den som vitner, fordi Ånden er sannheten.

For de er tre som vitner:

Ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer.

 

Ilden som kommer, blir ransakende

IMG_0708

For noen mennesker har sneket seg inn i sammen med oss. Dommen er allerede for lenge siden avsagt, den er oppskrevet for ugudelige, som forfalsker vår Guds nåde til å dekke synd og nekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.

 

Men når dere nå engang vet alt, vil jeg minne dere om at Herren, etterat han hadde frelst folket ut av Egyptens land, siden ødela dem som ikke trodde.

 

De engler som ikke tok vare på sin høye stand, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i evige lenker under mørket til dommen på den store dag.

 

På samme måte med Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som englene drev hor og gikk efter ulovlig kjød. Byene ligger utslettet for våre øyne som et eksempel, idet de soner en evig ilds straff.

 

Det er grenser hvor langt mennesker kan gå i å prøve Gud.

Det kommer et svar den dagen da menn og kvinner har fylt sitt syndemål.

Dette gjelder både dem som er såkalte kristne, som  lever i lunkenhet og alle dem som har kastet Guds forsoning langt fra seg.

 

Og som Noahs dager var, slik skal Menneskesønnens komme være; for likesom de i dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken, og de visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle, slik skal også Menneskesønnens komme være.

 

Våk! Sier Jesus. Det betyr; Følg med hva som skjer, se bort fra alle fantasifortellinger som vil stjele din oppmerksomhet.

Les de profetiske skriftene i Bibelen. Studer Guds ord og be om åpenbaring!

 

 

 

Oppdragelse

IMG_2872

Min sønn! Se ikke på Herrens oppdragelse som noe du ikke trenger, og bli ikke motløs når du refses av ham;  for den Herren elsker, den oppdrar han, og han er svært streng mot hver sønn som han tar sig av.  Det er for å kjenne Gud at dere tåler lidelser; Gud gjør med dere som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke innprenter livets sannhet?

Men er dere uten streng omsorg, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn, og ikke sønner.

 

Vi vil gi alt for å bli regnet som sønner og døtre.

Vi vil si til Faderen: Bruk vårt liv til ære for deg, sett oss under streng oppdragelse, la oss få delta i den store innhøstningen som kommer over hele jorda.

 

La oss få tjene under den siste salvelse som samler alle utgytelser til en strøm.

La oss ikke velge religionens søte suppe og sukkerspinn, men tvert imot åpenbaringens blodrøde kraft og vanærens grove sti.

 

Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er den levende vei.