En levende vei

DSC_0366

Også i den nye pakts tid har Gud stor respekt for menneskets frie vilje. Hver dag må derfor alle kristne ta valg som vil påvirke framtida i større eller mindre grad.

Jesus sa at vi hver dag måtte ta vårt kors opp og følge han. Dette er et bilde på at vi må ta oppgjør med selvlivets krav og ønsker, og velge hans vilje.

Den veien vi er kommet inn på, kalles i boka til Jesaja en ryddet vei, og den skal kalles hellig. Ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til. Ingen veifarende, ikke engang dårer skal fare vill. Der skal ingen løve være, ikke noe rovdyr skal komme opp på den, de skal ikke finnes der. Men de gjenløste skal ferdes der.

Hvert valg vi tar, fører oss enten framover på veien eller mot veikanten.

Kompromiss med verdens ønsker fører til at vi har kurs mot veigrøfta. Det er de mange unnskyldninger og forhandlingsløsninger som tar knekken på gudslivet. Krav om toleranse har ført mange brennende troende til fall.

Paulus sier :- Far ikke vill! Slett selskap forderver gode seder. Våkne opp for alvor og synd ikke. For noen har ikke kjennskap til Gud. Til skam for dere sier jeg det.

Når vi så har disse løfter, mine kjære, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd og fullende vår helliggjørelse i gudsfrykt.

Det ser ut til at korinterne behøvde Paulus sine klare formaninger om livsførselen. Paulus visste at dersom menigheten tillot at verdens levemåte og vaner fikk gripe om seg, ville kraften og herligheten avta og forsvinne. Hans store arbeid ville være forgjeves.

Han sier at han frykter for at de som er i menigheten skal ta i mot fremmede tanker og bli vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus

Reklamer

Hyklernes vals

DSC_0361

Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere!

Dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet.

Slik er det også med dere: I det ytre, det som folk ser, er dere rettskafne, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett.

 

Utvendig bærer dere ei maske som skjuler deres indre urettferdighet. Dere liker å ta dere ut på kirkebakken og snu dere etter vinden, kaste på håret og nyte allmuens beundring.

Når dere blir sett, tar dere snart de hvite klærne på, de klærne som skuler hvordan dere i sannhet er.

 

Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

 

Ormens bevegelser

DSC_0482

 

De såkalte ”kristne” partiene har en oppslutning på rundt fire prosent.

Det er merkelig i et land hvor 70% er kristne

Vi har jo et nasjonalt kristningsapparat.

Landet er kristnet gjennom 8 dråper vann på hodet, noe mange barn kjemper for å komme seg unna. Kirken sier at i det øyeblikk blir barnet født på nytt.

Vannet formidler ikke nåde. Det er en ubibelsk religiøs konstruksjon med utgangspunkt i Roma.

Jesus nevner ikke konfirmasjonen med et ord, men folkets  tradisjoner har hevet denne seremonien til noe gudegitt, sponset av store pengegaver.

Hvem vil ikke fornye det løftet de ikke vet noe om når, bankkontoen får et kraftig løft?

Etter konfirmasjonen kan hver enkelt kalle seg kristen, og det fortsetter de med gjennom hele livet selv om mange nekter for at de kjenner noe til Mesteren.

Ingen problemer, kirken følger deg til graven, lager en akseptabel ramme rundt avskjedsdagen og leverer deg med adresselapp til himmelen.

Tror dere virkelig på dette?

Tror dere at det er mulig å lure Gud?

Menneske, tenk deg om!

Hvor mange prosent av Norges befolkning kjenner Gud?

Ikke så mange. Under tre..

Hvordan kan du si dette? spør du.

Fordi jeg kjenner Jesu store bønn i Johannes sytternde kapittel.

Og dette er det evige liv at de kjenner deg den eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus.

Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, likesom jeg ikke er av verden.

 

Det gode korn har guddommelig liv..

 

En bedre pakt, en viktig pakt

IMG_2831

Noen sier at de blir lei seg  når de leser om de siste tider.  De har omsorg for alle de kjenner og  uroen overstiger gleden med det Bibelen  forteller.

Det står at vi skal løfte vårt blikk, for vår forløsning nærmer seg..

I dag skal vi se på noe som alle  kristne kan glede seg over.

 

Pakten:

Men nå har han fått en så mye bedre prestetjeneste som det og er en bedre pakt han er mellommann for, da den er grunnlagt på bedre løfter.

 

For hadde den første pakten vært perfekt, da var det ikke søkt rom for en annen;  det er jo viktige ord han taler til dem når han sier: Se, de dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus,  ikke etter den pakt som jeg gjorde med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt; for de holdt seg ikke i min pakt, og jeg brydde mig ikke om dem, sier Herren.

 

For dette er den pakt som jeg vil opprette med Israels hus efter de dagene, sier Herren:

 

Jeg vil gi mine lover i deres sinn, og jeg vil skrive dem i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk, og de skal ikke lære hver sin landsmann og hver sin bror og si: Kjenn Herren! for de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største blant dem; for jeg vil være nådig mot deres urettferdigheter og ikke mere huske deres synder.

 

Vi må inngå pakt med den levende Gud for å få oppleve dette.

Han har gjort alt klart, det er du som lik Peter, Jakob, Johannes, Stefanus og Paulus, må svare på Guds tilbud på samme måte som de første.

 

Himmelsk frekvens

dsc_0573

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?»

 

De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.»

Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?»

Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.»

Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.

Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.

Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.»

 

Ut fra denne teksten leser store kirker med hundrevis av millioner tilhengere at kirken skal bygge på Peter.

Også den katolske kirke, hvis forfedre tok livet av Peter i Roma, mener at de bygger på Peter. Det er så dumt å bygge på en så svak grunnmur for kirken.

 

Det viktige poenget i denne teksten er at Peter fikk vite noe av sin himmelske Far som ikke alle de andre visste noe om. Mesteren kaller dette for åpenbaring, og det er denne kontakten mellom himmel og jord han vil bygge sin menighet på. Livets strøm fra tronen til vår ånd gir åpenbaring. Ikke vår fortjeneste, men til Guds ære.

Paulus sier til romerne at han har overgitt dem til en lærdomsform.

Hver enkelt skal kjenne Faderen i sitt hjerte.

Og ingen skal lære sin landsmann, og heller ikke noen sin bror, og si: Kjenn Herren. For de skal alle kjenne meg, fra den minste til den største av dem.

 

Så rettferdig er Gud

IMG_2871

Åpenbaringen beskriver to domshandlinger i 20.kapittel.

 

Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halshugget på grunn av Jesu vitnesbyrd og Guds ord, de som ikke hadde tilbedt dyret eller dyrets bilde, og ikke tatt imot merket på pannen eller hånden.

 

De ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år.

Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelsen.

Salig og hellig er den som får ta del i den første oppstandelsen. Over dem har den annen død ingen makt.

De dør en gang, for aldri å dø mer…

Så er det en gruppe troende som lever ved Jesu komme, de dør aldri.

De skal være Guds og Kristi prester og herske som konger sammen med ham i tusen år.

 

Og jeg så en stor, hvit trone og ham som satt på den.

 

Jord og himmel flyktet bort fra hans ansikt og var ikke lenger til.

Og jeg så de døde, både store og små: De sto foran tronen, og bøker ble åpnet.

Så ble en annen bok åpnet, livets bok. Og de døde ble dømt etter det som sto skrevet i bøkene, etter sine gjerninger.

 

Husmøtet spesial

IMG_2670

Jo Benkow er sjokkert, rystet og skuffet over at nordmenn later til å forstå så lite av situasjonen Israel er i og kan finne på å sammenligne konflikten mellom Israel og palestinerne med Holocaust.

Den tidligere stortingspresidenten fikk de fleste i sin familie utryddet under 2. verdenskrig. Benkow (H) er jøde og unnslapp deportasjon ved å rømme til Sverige. Kvinnene og barna i familien ble gasset ihjel i Tyskland. Benkow opprøres over at Holocaust sammenlignes med hva Israel gjør mot sine naboer.

Kunnskapsløst

– Når 38 prosent ifølge undersøkelsen mener nazistenes behandling av jødene minner om Israels behandling av palestinerne, er det umåtelig kunnskapsløst, sier han til Dagen.

– Undersøkelser viser jo at 97,5 prosent av araberne som bor i Israel, ønsker å bli boende der, sier Benkow. Han mener framstillingen av hvordan palestinere blir behandlet, er makaber.

 

Livets lønn

IMG_2832

I tillegg til at vi får del i en evig seier, så er det også mulig å få lønn.

Jesus sier: Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis.

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere får i himmelen.

 

Vi skal glede oss over hån og spott fordi det som kommer etterpå, er så altoverskyggende, så grensesprengende.

Når vi ser at lønnen vi får, aldri tar slutt, belønningen stopper aldri, velsignelsene følger etter oss, da forstår vi.

Dette er en tilstand som få har opplevd, Paulus fikk kjenne  den tredje himmel.

Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det –  4 og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale.

Det er en tilstand ikke så langt fra oss, en tilstand av ånd. Gud er også ånd, men han er også en fortærende ild.

 

 

Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn.Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn.

Det er viktig for Mesteren hvordan vi behandler hans vitner.

 

Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn.

 

Det viktigste er Guds nåde og Guds hjelp til å leve i tråd med hans vilje, men Bibelen taler også om lønn…

 

Lønn

IMG_2832

I tillegg til at vi får del i en evig seier, så er det også mulig å få lønn.

Jesus sier: Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis.

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere får i himmelen.

 

Vi skal glede oss over hån og spott fordi det som kommer etterpå, er så altoverskyggende, så grensesprengende.

Når vi ser at lønnen vi får, aldri tar slutt, belønningen stopper aldri, velsignelsene følger etter oss, da forstår vi.

Dette er en tilstand som få har opplevd, Paulus fikk kjenne  den tredje himmel.

Men jeg vet at denne mannen ble rykket inn i Paradis – om han var i legemet eller utenfor legemet, vet jeg ikke, Gud vet det –  og der fikk han høre usigelige ord, som et menneske ikke har lov til å uttale.

Det er en tilstand ikke så langt fra oss, en tilstand av ånd. Gud er også ånd, men han er også en fortærende ild.

 

 

Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig mann fordi han er rettferdig, skal få en rettferdig manns lønn.Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal ikke miste sin lønn.

Det er viktig for Mesteren hvordan vi behandler hans vitner.

 

Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn.

 

Det viktigste er Guds nåde og Guds hjelp til å leve i tråd med hans vilje, men Bibelen taler også om lønn…

 

Meningsdannerne

IMG_2835

Det er merkelig hvordan norske sekulære media har adoptert flere saker som er  ført igjennom som nye lover de siste tiårene. Felles for mange av disse lovene er at de bryter med  Bibelen, Guds ord.

Gudsfrykten har nordmenn solgt og mottatt dvaske oljemilliarder  i stedet.

Du skal stole på deg selv i det moderne samfunnet, du skal ikke stole på Gud.

Vi føres gjennom det danderte samfunn fra barnehage til sykehjem. Vi blir tatt vare på. Vi er små og store objekter som samfunnets syn på livet, skal virkeliggjøres i.

Det gjennomregulerte samfunn er en djevelsk regissert måte å kontrollere tenkningen til alle mennesker.

De store TV-kanalene er  styresmaktenes  fremste virkemiddel for å  overføre   samfunnets ideologi.

Mediene tar denne oppgaven alvorlig. Særlig i dekningen av de sakene som konservative kristne regner som  de største angrep på deres tro og deres Gud,  gjør nyhetsmediene en fremragende jobb for lovmakerne.

Alt blir sant og riktig gjennom nyhetsformidling og gjennom journalistenes lek med ord.

Vi overlater våre meninger i deres hånd. Sannhet blir til løgn, løgn blir til sannhet.

 

Hvor vi skal tilbringe en mulig evighet, overlater vi i landets religionsvesen sine hender.  De hendene holder de mange fra de er noen dager gamle til de ligger vannrett.

Hva om kirka mangler inngang hos den evige Gud?

 

Tenk om de har rett disse merkelige utskuddene som hevder at Bibelen inneholder den ultimate sannhet.

Disse stabukkene som tror at vår tid er å ligne med Noahs dager og ikke minst Lots dager.

Disse tverrbleggene som tror at en må respektere Guds ord framfor alt, og at Ordet er gitt for at en skal holde det nøye.