Hans verk

Hvem er hun som stråler lik morgenrøden,
fager som fullmånen, klar som solen
og skremmende som en hær under banner?» 

Kom, min venn! La oss gå ut på marken!
Vi vil tilbringe natten under hennabusker.
Tidlig om morgenen går vi til vingårdene for å se
om vintreet har friske skudd,
om blomsterknoppene har åpnet seg,
og om granatepletrærne blomstrer.

Og jeg hørte likesom en lyd av en stor skare og som en lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa: 

Halleluja! for Gud Herren, den allmektige, er blitt konge! 

La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. 

For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. 

De troende sine rettferdige gjerninger har stor betydning, men vi vet at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem.

Alt gjennom blodet, alt ved nåde.

Et alvorlig varsel

Så forlot Mesteren folkemengden. Da han var kommet inn i huset, gikk disiplene til ham og sa: «Forklar oss lignelsen om ugraset i åkeren!» 

Han svarte: «Den som sår det gode kornet, er Menneskesønnen. 

Åkeren er verden. Det gode kornet er de som er rikets barn, ugraset er den ondes barn.  

Fienden som sådde ugraset, er djevelen. 

Høsten er verdens ende, de som høster inn, er englene. (angelos-sendebud) 

Og slik som når ugraset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett.  

Så skal de kaste dem i ildovnen, der de gråter og skjærer tenner. 

Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør! 

Det er Mesteren som forklarer sin liknelse om Ugraset i åkeren.

Det foregår en stor innhøstning av mennesker i de siste dager. De som Gud har sendt, sendebudene, er høstfolk. Mange får det siste kall til å omvende seg og bli høstet inn som det gode korn. De skal lyse evig i Faderens rike sammen med Guds folk. Herligheten skal overskygge dem. Dette er reelt.

De som fortsetter i sin forakt til Guds ord og turer fram i sin egen gudsfornektelse, blir sanket sammen og fratatt muligheten til å nå livets rike. De trodde på fortellingen som den Onde produserte: 

«Det er ingen Gud» «Det er ingen Skaper»  «Det er ingen redningsplan».

De blir henvist til de tapte drømmers land. Sakte, sakte, siger vissheten om at de har arvet tomheten inn, og det går det opp for dem hva de har sagt nei til.

En møteplass

Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 

Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. 

Noen ganger kan det være tre syn på en sak. Din mening, motpartens mening og fasiten, den rette løsning.

Ofte er vi så opptatt av å presse gjennom vår mening at det leder til avstand og kulde. 

Vår tid har behov for å høre sannheten, men sannheten må også være ikledd visdom og kjærlighet.

Mesteren snakket i talen på Berget om vår måte å behandle andre på:

Dere har hørt det er sagt: «Øye for øye og tann for tann.» Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.  

Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.  

Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.  

Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Skråsikkerheten tar alt for ofte plassen til undring i vår tankeverden.

Hva hadde du sagt i denne situasjonen, Herre?

Hvordan hadde du handlet i denne saken, Mester? 

En møteplass

Om du bærer offergaven din fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din! 

Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå er sammen med ham på veien. 

Noen ganger kan det være tre syn på en sak. Din mening, motpartens mening og fasiten, den rette løsning.

Ofte er vi så opptatt av å presse gjennom vår mening at det leder til avstand og kulde. 

Vår tid har behov for å høre sannheten, men sannheten må også være ikledd visdom og kjærlighet.

Mesteren snakket i talen på Berget om vår måte å behandle andre på:

Dere har hørt det er sagt: «Øye for øye og tann for tann.» Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til.  

Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også.  

Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham.  

Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg.

Skråsikkerheten tar alt for ofte plassen til undring i vår tankeverden.

Hva hadde du sagt i denne situasjonen, Herre?

Hvordan hadde du handlet i denne saken, Mester? 

Rikdommens forførelse

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. 

Mesteren prøvde å få folket til å forstå litt av den verden han forlot for å bli alles tjener. Han snakket om Himlenes rike og om Riket.

Med enkle fortellinger prøvde han å få jødene til å gripe sannheten om Guds rike.

En mann fant en skatt i en åker. Det er ikke mange som leter etter skatter av stor verdi i en åker. Skatten var gjemt i åkeren, noen hadde gjemt den der.

For mannen framstod skatten eller himmelriket som det største han kunne eie. Han kjente på at han måtte skaffe seg rettigheten til åkeren, men det ville koste ham alt han eide.

Han solgte alt for å vinne livet.

Det samme skjedde med kjøpmannen som lette etter vakre perler.

Den mest verdifulle perlen var Kristus og Riket.

Han gjorde det riktige valget, han solgte menneskefrykten, sin status, alle gode minneord, ja, umistelige og svulmende nekrologer og – Han gikk bort fra verden, vekslet sin posisjon og sine eiendommer mot den evige herlighet som Mesteren gir.

Begge, både mannen og kjøpmannen, fant Guds hemmelige skatt i tilværelsen. De gjorde det samme som pilegrimen som vandret, de satset alle sine ressurser for å nå det evige landet.

Noen menn er vismenn.. 

Utrolig, men sant.

Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.  

Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. 

Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.  

Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.  Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

Beklageligvis er det svært mange mennesker som forstår lite eller ingenting av det Jesus sier.

En annen talsmann, en venn som skal være hos oss og i oss for alltid. 

Den som ikke er født av Gud, kan ikke ta imot Sannhetens ånd.

Det er bare de som av nåde har fått Guds arveegenskaper, som kan være bolig for den Hellige Ånd.

Hvordan kan vi oppleve at skaperånden blir hos oss for alltid?

Vi må rekke ut en hånd og ta imot Guds gave. Så enkelt som mulig må vi åpne vårt sinn og veien til vårt indre, for Fader Vår.

Det er han som holder i gang alt det skapte ved sitt ord.

Han elsker verden, han betalte løsepengene for oss, og han vil gi deg en spennende reise gjennom livet.

All ære til Gud og Lammet!

Veien til livet

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje.

Kristenlivet er ikke noe naturlig førstevalg for det moderne mennesket.

Vi hører fra tidlig alder at vi må velge vår livsvei ut ifra egne interesser og egne ønsker. Det er vårt ego som skal styre vårt liv. 

Det er ikke andre personer som skal velge for oss, vi skal ta oss til toppen ved hjelp av egne evner. Suksess speiles i penger og makt. 

Fornekte seg selv, sa Mesteren. Fornekte seg selv, for å følge etter meg. Som troende er det et kors å bære, og det er ikke slik at noen får et isoporkors.

Det kors vi får av Mesteren tar livet av oss; vi må dø for å gi hans liv mulighet til å strømme gjennom oss. Vi har gått gjennom dåpen til døden. Vi er blitt forent med ham ved en død som er lik hans død.

I slutten av sin mektige tale, den store talen på Berget, sier Mesteren:

Det viktigste for deg er ikke at du kan rope på meg når alt er vanskelig i ditt liv, men det aller viktigste er at du alltid når du står overfor et valg, velger å gjøre Faderens vilje.

Jeg har ikke sagt at jeg vil gi deg et liv i fløyel og silke, jeg har sagt at jeg går sammen med deg gjennom dødsskyggens dal..

Den nye, modige Peter

Ap.gj.3,19:

Så fatt da et annet sinn og omvend dere, for at deres synder må bli utslettet, så de gode tidene kan komme fra Herrens ansikt, og han kan sende den personen som er utvalgt, Messias, Jesus Kristus, han som skal være i himmelen inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. 

Uten omvendelse, Jesu blods renselse og bibelsk dåp, blir ikke menneskets synd borte. Den nye Peter var klar i sin tale til de jødiske lederne. Som dagens mennesker trodde de sprenglærde på magiske ritualer og på overnaturlige, menneskeskapte symboler.

Det enkelte menneske må ydmyke seg, bøye sine knær, omvende seg og ønske Mesteren velkommen inn i sitt liv. Hver og en må overgi sin vilje til kongenes konge.

Når den profetiske klokke er kommet til det tidspunkt som er nedfelt i profetier fra gamle dager av, kommer jødenes konge tilbake sammen med sine hellige for å opprette sitt rike.

Les blant andre Daniels bok mange ganger..

Alltid beredt!

Ære til Gud og Lammet!

Dager av gjenopprettelse

Og i de siste dager skal det skje at jeg vil sende min Ånd over alle mennesker, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord; deres oldinger skal ha drømmer, deres unge menn skal se syner; ja, til og med over fangene vil jeg i de dager sende min Ånd.  Og jeg vil gjøre underfulle tegn på himmelen og på jorden: blod og ild og røkstøtter.  Solen skal omskiftes til mørke, og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige.  Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst; for på Sions berg og i Jerusalem skal det være en flokk som søker ly, slik som Herren har sagt, og blant de frigitte skal de være som Herren kaller.

Gud kaller sitt folk til stort alvor, til bønn, til oppvåkning og til permanent våken tilstand.

Dette er tiden for de profetiske ord, for kunngjøringene av Guds ord, for åndelige drømmer og for syner.

Gud vil gi oss store tegn og under for å vekke folket. Han venter tålmodig på Sønnens kostelige lønn; mennesker som roper på forsoning i sitt hjerte.   

For så høyt har Gud elsket verden.

Markus skriver:

Da de var kommet over, la de til land ved Genesaret og fortøyde der. Straks de steg ut av båten, kjente folk ham igjen, og de skyndte seg rundt i hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte at han var. Og hvor han enn kom, til landsbyer, byer eller gårder, ble de syke satt ut på torget, og de ba om at de i det minste måtte få røre ved dusken på kappefliken hans. Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Da de så ham, da de fikk øye på ham, begynte de å bære de syke på bårer dit de trodde han gikk.

Alle steder der han viste seg, var det syke mennesker som satset alt på møtet med Mesteren.

Han selv sa til alle som tror: På syke skal de legge sine hender, og de syke skal bli helbredet.

Og alle som rørte ved ham, ble friske.

Alle..