Du må gå

Og de spurte: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner da både hans far og hans mor. Hvordan kan han si at han er kommet ned fra himmelen?»  Jesus svarte: «Hold opp med denne murringen! Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham; og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Faderen og lærer av ham, kommer til meg. Jeg sier ikke at noen har sett Faderen; bare han som er fra Gud, har sett Faderen. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. Jeg er livets brød.

 Så få det var som hørte på Faderen da Jesus gikk omkring i Israel og gjorde under på under. Helt uvanlige ting som å reise døde til liv og mangfoldiggjøre små matpakker til mat for tusener. Han hadde også makt over naturen. Nei, de ville ikke tro. De visste bedre selv de stivbente forståsegpåerne.

De ligner til forveksling på de fleste nordmenn, som vet bedre selv, også veien til Gud.  De går ubøyd inn i døden og får se at Menneskesønnen hadde rett, men de når aldri tak i ham. Evig for sent, for stabukkene.

Jødene reagerte på det Jesus underviste. Han sa:

Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig; og det brød jeg vil gi, er min kropp, som jeg vil gi for verdens liv. Jødene kranglet da med hverandre og sa: Hvordan kan han gi oss sin kropp å ete?  Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere:

Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag; for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter min kropp og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham.

Jeg er døra, sa Mesteren, han er den smale døra.

Det er enkelt å finne den, men menneskene gjør det så vanskelig. De lager heller sine egne dører.

Reklamer

Vår eksamensoppgave.

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! 

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 

Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Jesu oppgave til sine elever var følgende. Dette gjelder hele verden. Ja, alle land og riker. Dere skal nå til alle land i alle verdensdeler. Dette evangeliet om riket skal nå alle mennesker.

De som bekjenner med sin egen munn at de tar imot de gode nyhetene og lar seg døpe både i vann og i den Hellige Ånd, de skal bli frelst om de holder fast på troen og lar den vokse til enden.

Dere skal i ett nå tale andre tungemål av kjente og ukjent språk. Dere skal utføre undergjerninger.

Og på de syke skal dere legge hendene, og de skal bli friske.

Vi må sannelig la Gud knuse vårt store ego og løpe i den kamp som venter foran oss. Vi må rope om hele Guds fylde.

Vi må legge bak oss religiøst jåleri og satse på å bestå prøven.

Vår eksamensoppgave

Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! 

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt. 

Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»

Jesu oppgave til sine elever var følgende. Dette gjelder hele verden. Ja, alle land og riker. Dere skal nå til alle land i alle verdensdeler. Dette evangeliet om riket skal nå alle mennesker.

De som bekjenner med sin egen munn at de tar imot de gode nyhetene og lar seg døpe både i vann og i den Hellige Ånd, de skal bli frelst om de holder fast på troen og lar den vokse til enden.

Dere skal i ett nå tale andre tungemål av kjente og ukjent språk. Dere skal utføre undergjerninger.

Og på de syke skal dere legge hendene, og de skal bli friske.

Vi må sannelig la Gud knuse vårt store ego og løpe i den kamp som venter foran oss. Vi må rope om hele Guds fylde.

Vi må legge bak oss religiøst jåleri og satse på å bestå prøven.

Meningen med alt

Så la oss lære å kjenne Herren, la oss med iver søke å lære ham å kjenne! Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som vanner jorden.

Dette er vår tjeneste for Gud; det å lære ham å kjenne. For å bli kjent med Gud, må vi være sammen med ham. Vi må vandre i hans ord, slå leir i han ord og ete hans ord.

Gjennom fellesskap i bønn og dveling i hans nærvær lærer hans Ånd oss Guds karaktertrekk.

Vi vinner et kjennskap som gir oss en dyp respekt for Faderen, og vi vil, framfor alt, gjøre hans vilje. Han skal ha all ære i evigheters evighet.

Dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du utsendte, Jesus Kristus.

Samværet med Fader Vår er et åndelig fellesskap. Han er Skaperen som har gitt oss mulighet til å tro på en høyere makt. Han har åpenbart seg for oss på ulike måter slik at vi etterhvert lærer oss å forstå hans måte å kommunisere på. Vi kommer inn i troens hvile.  Vi er fullt ut overbevist om at han adoptert oss inn i sin omsorg. 

Når du vet at han har gitt deg barnekår, vet du også at han ser til deg og bevarer deg. Han elsker deg og vil at du skal utvikle dine talenter, dine evner, i hans Rike. 

Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

Aliyah

Jødene er kommet hjem til deler av sitt land. De har endelig fått igjen Jerusalem som sin hovedstad.

De som i flere hundreår, var kirkens brennoffer på bålet, og senere ble de Hitlers brennoffer til den Onde, i utryddelsesleirene.

De kom seg hjem til sitt land i 1948.

De kom endelig hjem.

På samme måte som det kjødelige Israel vendte hjem til sitt hjem, skal det åndelige Israel hjem til sitt land.

Hva er det åndelige Israels hjem?

Det er Apostlenes gjerninger. Det er den lære, kvalitet, overgivelse og åndskraft som apostlene bar.

Den flodbølge av liv som beveget seg over EuroAsia og deler av Europa.

Usedvanlige kraftgjerninger gjorde Gud ved apostlenes sine hender.

Vi har en arv å bære til land fylt med overtro og vantro, totalt uforberedt på det som kommer.  Menneskene tror at det er de som bestemmer over framtiden.  Han som troner i himmelen, ler.

Tiden beveger seg mot trengsel..

Be om en enorm innhøstning!

Be om tegn og under! 

Rydd huset!

Døperen Johannes var en forløper for Jesus sitt første komme. Han skulle gjenkjennes på profeten Elias sin ånd og kraft. Han kom fra en forberedelsestid i ørkenen med budskapet: Det er en røst som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!

Barn av ormen, hvem lærte dere å flykte for den kommende vrede.

Bær da frukt som er omvendelsen verdig.

Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.

I tillegg til en sterk omvendelsesforkynnelse, pekte han på Guds offerlam som kom etter ham.

Han sa: Jeg døper dere med vann, men han som kommer, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.

Før Jesu andre komme skal det stå fram en Eliasvekkelse som roper om hellighet og renhet.

Forbered dere på Herrens komme, rydd huset, underordne dere Guds ord på alle områder. Den religiøse leken er over.

Naturen understreket Elias ord. Det ble tørke etter hans ord.

Naturen kommer til å understreke våre ord i denne tiden.

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Guds lover brytes like mye i menigheten som utenfor.

Når vi ser på Herrens herlighet som i et speil, blir vi da forandret fra herlighet til herlighet eller fylles vi med skam. Det kunne da være at vi ikke holder mål. Vi bør ydmyke oss og omvende oss og rope til Gud om nåde for oss selv, vår familie og for vårt land.

Tiden er kommet da dommen begynner med Guds hus. Det er vi, de selvsikre som tror at vi vet alt.

Livets elv som klar krystall

Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Å være i Jesus er et begrep som det er verdt å be over og å søke.

For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.

Men vi må be om å få forstå hva som ligger i dybdene i det nye livet.

Peter sier at Gud har gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at vi ved dem skulle få del i guddommelig natur..

Paulus sier: Og ikle dere det nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten.

Dette er nesten ufattelige gaver som Gud vil gi oss, og det er nåde, det er ikke vår fortjeneste.

Vi er en ny skapning som har fått guddommelig natur.

Det er en strøm av liv, livsstrømmen fra seiershelten på Golgata.

En kraftstrøm som forandrer våre liv, dersom vi samarbeider og gjør hans vilje.

Selv om vi har fått alt det overnaturlige gjennom den nye fødsel, beholder vi vår rett til å bestemme hvem vi vil lytte til, enten det er vår guddommelige natur eller vår gamle natur.

Så velg da livets elv..

Tiden

Da han satt på Oljeberget, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» 

På slutten av sin tale til disiplene sa Jesus:

Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær.  Slik skal dere også, når dere ser alt dette skje, vite at han er nær og står for døren. Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke forgå før alt dette skjer.  Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen.

Et sentralt begrep her er fikentreet. De troende sier at dette er et bilde på Israel. Hvorfor sier de det? Vi tror at Jesus hentet dette begrepet fra profeten Hoseas.

«Som druer i ørkenen
        fant jeg Israel;
        som tidlig frukt på det unge fikentre
        valgte jeg ut deres fedre.»

Når det unge fikentre igjen begynner å komme til live, og grønne blad viser seg, da nærmer det seg tidens klimaks. Den generasjon som ser denne utviklingen med fikentreet, er en utvalgt slekt før alt skjer. Gud har en spesiell oppgave til denne generasjonen.

Den eksakte tid for Guds basun, er gjemt i Guds hemmelige råd, men vi får i Skriften ledetråder til det som vil prege avslutningen.

Les oppskriftsboka.

La ditt liv formes av Mesterens ord.

Gjør det kjent

Herren lar sin røst høre foran sin fylking. For hans hær er veldig stor, og sterk er den som fullbyrder hans ord. Stor og forferdelig er Herrens dag- hvem kan utholde den?

Treskeplassene blir fulle av korn, og pressekarene flyter over av most og olje.

Det er høsttid….

Herren vil bruke denne generasjonens lager av tro. erfaring og nådegaver.

Gjennom stillhet og samvær med Ånden, vil kallsområdet tre fram i full størrelse. Kallelser blir født, embetssalvelser gjør menneskene ydmyk og saktmodig.

Vi er kalt til å etterfølge Jesus.

Vi er kalt inn i ilden…..

Daniel: Så blir retten satt, og herredømmet blir tatt fra ham; den Onde; for å bli ganske og aldeles tilintetgjort og ødelagt.

Riket og herredømme, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss,

Med blikket er festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.

For Guds folk venter en ny og herlig evig morgen..

Kom tilbake..

Kom tilbake til Mesteren, du som stoppet opp og gikk din egen veg. Du vet at han forlater de nittini for å lete etter deg.

I hans øyne er du unik, det er bare en som er som du.

Vend om, Israel, til Herren din Gud. For du er falt ved din misgjerning.

Vår Gud – For det er hos deg den foreldreløse finner miskunn.

Når han finner deg i ødemarken, vil Han lege ditt frafall. 

Han sier: Jeg vil elske dem av hjertet. Jeg vil være som dugg for dem.

De skal blomstre som liljene og skyte røtter som sederen i nord.

Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,likesom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene. 

Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.
Faderen elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake.

Ingen har tatt mitt liv; jeg gir det frivillig, for jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det igjen. 

Dette er det oppdrag jeg har fått av min Far.»

For et oppdrag…