Å høre han som taler..

dsc_0506

Å lære å høre Guds stemme er svært viktig. I stedet for å gå gjennom livet i blinde kan vi få del i Guds visdom til å lede og beskytte oss. Det er ikke en person som hører dette, som ikke ville fått sitt liv radikalt forandret, ved å høre Gud stemme bedre. Vi får hjelp til å ta oss av livskriser og sykdom gjennom et levende ord fra Gud. Økonomiske kriser løses gjennom Guds tiltale. Han vet hvordan du kan komme ut av uføret.

Herren taler til oss oftere enn vi tror. Han taler, men vi hører ikke etter. Jesus ga oss noen sannheter om det å høre hans stemme. John.10,3-5- Han snakket om seg selv som Hyrden over hjorden.

For ham lukker dørvokteren op, og fårene hører hans røst, og han kaller sine får ved navn og fører dem ut.  Når han har fått alle sine får ut, går han foran dem, og fårene følger ham, fordi de kjenner hans røst;  men en fremmed følger de ikke, de flyr fra ham, fordi de ikke kjenner de fremmedes røst

 

Hva er forutsetningen for å høre Guds stemme? I Salmene 46,11 leser vi: Vær stille, og kjenn at jeg er Gud.

Det er i stillheten vi gjør oss tilgjengelige for Guds tiltale. Ånden taler alltid med en stille, lav stemme. Det som er ment for vårt hjerte, kan drukne i all støy som omgir oss.

Ofte kan vi merke Guds tiltale til oss, men vi slår det bort med at det er våre egne tanker. Gud kan tale inn i våre tanker.

Er det mulig å skamme seg over Kongen?

IMG_0352

For den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt, han skal også Menneskesønnen skamme seg ved når han kommer i sin Fars herlighet med de hellige engler.

Hvorfor er det så forbundet med skam å tro på Guds store tilbud i livet?

Det står i Skriften om en vanære som den får oppleve, som kommer til tro på Jesus.

Hebr.13,12

Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.

La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.

 

Det er en prøvelse å følge Jesus. Du møter ofte spott og hån fra kjente og ukjente.

Peter, fiskeren, lot frykten og skammen lamme seg i en slik grad at han fornektet Mesteren. Han bannet på at han ikke kjente Jesus. Han tok i bruk det gamle språket for å markere avstand til han som var arrestert.

Det går an å bli reist opp igjen fra fornektelsen og fra skammen.

Peter ble ledet inn på veien igjen, og den fortsatte han på, livet ut. I det nye testamentets bok som heter Apostlenes gjerninger er Peter en av hovedpersonene, særlig i de første kapitlene. Han har også skrevet to av brevene.

Men han er ikke grunnlegger av den katolske kirke. De sier det, men der er de vaksinert mot å snakke sant.

Det har behaget deres Far å gi dere Riket

IMG_0399

For Herren er vår dommer. Herren er vår lovgiver. Herren er vår konge. Han vil frelse oss.

Han har fastsatt et styresett på jorda. Han har gitt oss prisippene for gode måter å lede på.

Han har fylt oss med sin Ånd, han som er vår hjelper og så har han gitt oss autoritet og visdom til å regjere.

Så har Guds folk latt være å bruke det som Herren har gitt dem. De har aldri brukt makten som er i deres besittelse.

Men de har vært mestere i å lage basargevinster og å drive kjøp og salg og koke kaffe.

Jesus sa virkelig: Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner og over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere.

Søk Guds kongedømme, og alt dette skal bli gitt dere i tillegg.

Å søke Guds kongedømmet er vel det samme som å søke etter prinsippene for hans ledelse. Hvordan har han lagt til rette styringslinjene i Riket?. Hvordan kan vi få del i denne makten?

Det er en farbar vei å kunne regjere med ham, det er å gå veien sammen med ham som er Kongenes konge, blodbrudgommen Jesus. Det er i hans navn vi har autoritet over makter og myndigheter. Vi kan byde dem å vike i det navnet fordi vi representerer den høyeste mulige makt.

Og disse tegn skal følge dem som tror, skriver Markus i det sekstende kapittel i stt evangelium,- de som tror, skal være noe helt utenom det vanlige.

Lovet være Herrens navn!

Gjør som Mesteren

DSC_0690

Mitt hjerte strømmer over av gode ord; jeg taler om det jeg har forfattet om kongen; min tunge er pennen til en dyktig skriver.

Du er skjønnere enn menneskebarna; nåde er utøst på dine lepper; derfor har Gud velsignet deg til evig tid.

 

Gamle Simeon sa da han tok imot, Josef, Maria og Jesus i tempelet:

Herre nå kan du la din tjener dra herfra i fred, etter ditt ord; for mine øyne har sett din frelse som du har gjort i stand for alle folks øyne, et lys for å opplyse folkeslagene, og en herlighet for ditt folk Israel.

 

Om seg selv sa Jesus det som profeten hadde sagt:

Herrens Ånd er over meg, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige; Han har sendt meg til å helbrede de sønderbrutte hjerter, for å forkynne frihet for fangene, og for at de blinde skal få synet igjen, for å sette undertrykte i frihet, for å proklamere det velbehagelige året fra Herren.

 

Dette er den sanne kristendommens valgspråk. Dette viste Jesus fram gjennom sitt korte virke. Han hjalp de syke, de som nesten hadde gitt opp, de som hadde utmattelsessyndrom, de som satt i fengsel, både reelt og imaginært, de som ikke så, verken med det ytre eller det indre øyet og de som var presset til å tro på den samme vranglære som forfedrene.

 

Som Mesteren var, slik skal også vi være i denne verden.

Det er et navn jeg elsker over alle

IMG_0393

Det finnes et navn jeg holder høyere enn alle. Det er en sønn av mennesket som rager over alle andre.

Han kom til denne verden med et budskap om at tiden for fangenskapet var over, han ville løse alle som var bundet.

Han ville ved sin sannhet sette menneskene i frihet.

Han brøt den Ondes makt og gav sitt folk autoritet til å trå på alt det mørke.

Han tilbød et intimt fellesskap. Bli i meg, så blir jeg i dere. Dette er ikke en religiøs forestilling. Det er et dypt åndelig fellesskap. Det hører til i det usynlige, men det er fullt ut reelt. Så hør da, hva jeg sier.

Han sa til sin far: Den herlighet som du har gitt meg, vil jeg gi dem.

Det finnes ikke noe større i universet enn Guds herlighet fordi den er selve Guds stråleglans. Det som vi kaller doxa.

Det er et nærvær som fyller hver celle i din kropp, som løfter hele din personlighet og leker i din ånd. Det er en kjærlighetskraft som forfrisker alt i din tilværelse. Natt og dag, kveld og morgen.

Han er ny hver morgen, hans oppgang er viss som morgenrøden.

Denne virkelighet står foran ditt ego og spør. Kan du gi meg en mulighet til å slippe inn i ditt hjerte?

Hva koster det? Det koster ditt liv, ditt liv må legges på alteret, korstes alter, så får du hans liv i stedet.

Det blod som farget korsets stamme vil bli din garanti i dag, i morgen og for all evighet. Blodet vil rope om frihet for deg fra den dag du ønsker Mesteren velkommen inn i ditt liv.

 

Du kan være så sint du bare vil

IMG_0350

De skriftlærde og fariseerne sitter på Moses stol. De har en tjeneste som tilsynelatende følger loven.

Derfor skal dere holde og gjøre alt de ber dere om å holde, men gjør ikke etter deres gjerninger; for de sier det, men de gjør det ikke.

De binder sammen tunge byrder som er tunge å bære, og legger dem på menneskenes skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en av deres fingre.

Alle sine gjerninger gjør de for å bli sett av mennesker.

De elsker de beste plassene i gjestebudene, de beste setene i synagogene, å få hilsninger på torgene, og bli kalt vis av menneskene.

 

Og den som opphøyer seg selv, skal bli ydmyket, og den som ydmyker seg selv, skal bli opphøyet.

 

Det er en type mennesker som  har en lidenskapelig lyst til å være høyest, viktigst og bli anerkjent av alle.

De vil stikke seg fram og kaste glans der de ferdes. Det som følger slike mennesker, er at det er lite innhold i det de sier. De omgir seg med fraser, ofte det samme hver gang. De er religiøse fariseere.

Det merkelige er at disse lederne av folket, var forfølgere av Jesus. De tålte ikke sannheten. Det gjør de heller ikke i vår tid. Når Bibelens lys blir satt på deres aktiviteter, reagerer de som lemenet. De freser. Vanndråpeteologene.

Mulvarpen er også et glimrende bilde på dagens fariseere. De har mørke ganger bare 10 centimeter under bakken. Der har de et finurlig system av huler og ganger i stummende mørke. Der presser de andre til å være med på alle sine merkelige ritualer.

Så nær lyset, så nær sannheten, men de foretrekker de mørke gangene.

 

Mens Bibelen roper: Gå ut fra gangene mitt folk!

Hun som venter og venter

IMG_0386

Da Elieser ble sendt for å hente en brud for Isak, hadde han klare meninger om hvordan denne bruden skulle være. Mange gode, beskrivende adjektiv skulle karakterisere bruden blant annet hjelpsom og ren. Rebekka svarte til forventningene.

DHÅ salver en brud for Kongenes konge. Hva karakteriserer denne bruden?

Før vi svarer, ser vi på følgende.

Før Jesu første komme stod Døperen Johannes fram i ørkenen med et omvendelses budskap. Han kom for å forberede Jesu tjeneste. Innholdet i hans forkynnelse var:

  1. Himmelens rike er kommet nær.
  2. Gjør Herrens veier rette.
  3. Bær frukt som er omvendelsen verdig
  4. Kast de religiøse kappene.

Johannes stod i Elias salvelse. Jesus sier at Johannes er den Elias som skulle komme, men knytter også et framtidsuttrykk til det samme svaret. De to siste versene i det gamle testamentet forteller om en Elias som skulle komme før Herrens domsdag.

Jeg tror vi er på trygg grunn når vi sier at det kommer en hellighetsvekkelse i Johannes´ stil også før Jesu andre komme. Bruden skal forberedes. De ulike salvene i brudens salvelse må føres på en ren og hellig brud.

 

Dette er de levende døde

IMG_0398

I de siste tider skal menneskene være slik at de har en slags gudsfrykt, men de fornekter den kraft som skaper det nye menneske.

Dette er religiøse mennesker som baserer sin gudstro på katolske handlinger.

De tror at prester er ekstra hellige, og de er sikker på at hellige handlinger fører til at de blir født på nytt. Det er de såkalte vanndråpetroende.

 

De tror også at hvis du stenker hellig vievann på noe, så blir både hus og innmark hellig.

Dette er rett og slett overtro. Det er kvalifisert tull. Det er eventyr.

Det er ikke handlinger som frelser mennesker, det er troen på Jesus Kristus og hans frelsesverk. Det er det verdifulle blod som rant fra Lammet på korset, som er din evige hjelp.

Ønsk Jesus velkommen inn i ditt liv, sa min kloke mor.

Det er et åndelig liv vi er kalt til. Vi døde åndelig da Adam trosset Guds vilje, vi fikk liv da Jesus stod opp fra døden.

Hellige handlinger er kirkens måte å få makt over menneskene. Det er menneskers visdom.

Guds folk som er i fangenskap i Egyptens religiøsitet, må føres ut til Guds barns frihet.

Religionen er uten LIV, den er menneskeskapt.

Nidarosdomen

DSC_0706

I dag har jeg vært i Nidarosdomen med en klasse fra ungdomsskolen. Et strålende monument over norsk byggekunst, fordelt på flere yrkesfag. Det er så vakkert håndtverk som er presentert at det virker utrolig at det er norske menn og kvinner som står bak.

Glassmalerier, skulpturer og buer bærer preg av kunstnerens glede over sitt verk.

Inne er det en egen atmosfære, en høytidelighet.

Vi tenker at dette må vel være Guds hus.

Da er Jesu ord til kvinnen ved brønnen igjen aktuelle.

«Herre, jeg ser at du er en profet,» sa kvinnen.  «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem.  Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.  Men den tid kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Faderen ha.

 

Jesus sier at etter hans tid kommer det en tid da stedet er uvesentlig når det gjelder tilbedelsen. Faderen vil ha tilbedere som har nye hjerter. Ikke ved transplantasjon, men med Guds gode vilje.«Herre, jeg ser at du er en profet,» sa kvinnen.  «Våre forfedre har tilbedt Gud på dette fjellet, og dere sier at Jerusalem er det stedet hvor en skal tilbe.» Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den tid kommer da dere verken skal tilbe Faderen på dette fjellet eller i Jerusalem.  Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. .  Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Han tar bolig i hver enkelt kristen, og de blir Guds hus.

Kirkene er ikke Guds hus, de er menneskers byggverk, men gjenfødte mennesker er hus som Gud bor i. Det er hus som Gud har bygget.  De vennene kan tilbe i ånd og sannhet.

 

Et besøk i himmelen

IMG_0401

Vanndråpeteologene skulle ha fått et glimt inn i himmelen, der hvor martyrene holder til.

Og da Lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og på grunn av det vitnesbyrd som de hadde.

De ropte med høy røst og sa: Herre, du hellige og sannferdige! Hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden?

Og det ble gitt hver av dem en lang, hvit kjortel. Og det ble sagt til dem at de skulle slå seg til tåls ennå en liten stund , inntil tallet på deres medtjenere og brødre var fullt, de som skulle bli slått i hjel likesom de selv.

De religiøse og profane styresmakter arbeidet sammen med å henrette dissentere og jøder. Kirken anbefalte bål for da var det liten mulighet for at de dømte kom tilbake.

Så mange av våre søstre og brødre som holdt fram Bibelens lære og de bibelske ordninger, ble satt under overvåkning, og de ble forfulgt og tilslutt henrettet.

Kirken tok kontroll over det som de kalte, hellige handlinger. Det var bare kirkens egne, bleike menn som fikk forrette handlingene. Kirken tok kontrollen over menneskene fordi det medførte fare å nekte å delta i kirkens messer. Det ble innført kirketukt.

Det er ikke Oslo fengsel og Ullersmo som er de største fengslene i landet, det er kirken.

Folk sitter der med foldede hender og er innelåst i tankebygninger.

Gå til martyrene og spør hva de synes om Guds stedfortredere på jord?