Veien til livet

IMG_2619

Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus, en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Mester, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegn du gjør, uten at Gud er med ham.»

 

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

 

«Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus, «han kan da ikke komme inn i sin mors liv igjen og bli født?»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd.

Alle mennesker blir født på naturlig måte til et liv på jorda.

Så er det noen som ved å ta imot Guds livredning, blir født av Guds ånd.

Dersom noen er i Kristus, da er han eller hun en ny skapning.

Vedkommende er blitt medarving med Kristus.

Er dette noe mennesket det gjelder er uvitende om? Nei, nei, det merkes godt at en er blitt en annen skapning.

På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte:

«Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne elver av levende vann.»

Når Jesus roper, bør vi høre etter.

Er det mulig å unngå å kjenne elver av levende vann i sitt indre?

 

 

 

Reklamer

Ikledd Kristus..

IMG_2632

 

Keiserens nye klær er et fornøyelig kunsteventyr av H.C. Andersen. De unike skredderne overbeviste keiseren om at de klærne de hadde sydd var absolutt det flotteste som kunne skaffes. Problemet var at de klærne keiseren tok på seg, var usynlige.

Keiseren gikk i underbuksene i paraden og trodde at han var den best kledte.

Vi mennesker lar oss lure.

Noen teologiske såpekokere har begitt seg ut på det vågestykke å fortelle at spedbarn som er vannbestenket er ikledd Kristus. De forteller frimodig at de små er blitt født på nytt i denne handlingen. De har sin kledning i orden. Dette er veldig alvorlig. Løgnen har blitt til sannhet gjennom generasjonene.

Jeg kjenner mange som er blitt døpt som spedbarn. Svært mange av dem kan jeg med sikkerhet kalle for helhjertede ateister. De har aldri blitt berørt av Guds kraft. Det er jo Gud ved sin Ånd som føder mennesker på nytt. Han behøver ikke hjelp av mennesker.

Guds rekkefølge er slik: Omvendelse- Dåp i vann- Dåp i den Hellige Ånd. Men han gjør unntak, som med røveren på korset. Det er Gud som bestemmer.

Troen på barnebestenkelsen er kun egnet til lure folk og si at alt er klarert fra vugge til grav.

Jeg synes oppriktig synd i dem som skal stå til rette for denne læren. De skal stilles fram for evighetens domstol.

 Det finnes ikke fnugg av grunnlag for denne villfarelse i Skriften. Teorien er blitt til som en del av Roms lureri og bedrag.

Blant mange av den katolske kirkes merkverdigheter, er vel dette den verste.

Mon om ikke H.C. Andersen hadde disse ritualene, som er menneskers påfunn, i sine tanker, da han skrev eventyret.

Den som så dette fra sidelinjen, syntes at dette var et latterlig skue. Det var ingen som våget å si at keiseren gikk nesten naken, før noen ropte ut: DETTE ER LURERI!

Da forstod mange at keiseren var lurt.

Ofte rister nok Mesteren på hodet av disse utrolig dumme, pomp og prakt påfunnene. Alt er jo idelig tomhet.

Hvordan kan de komme på alt, disse jordboerne!

 

Våkne da menneske!  Reis deg og ta imot Herrens sannheter!

Dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri..

En ydmyk og saktmodig konge

IMG_0682

Fremdeles så jeg i mine nattlige syner, og se- en som lignet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham.

Og det ble gitt ham herredømme, ære og rike, så at alle folk, ætter og tungemål, skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår, og hans rike er et rike som aldri går til grunne.

Dette synet passer sammen med det ordet som Jesus sa om seg selv: Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut…

Det står i prologen til Johannesevangeliet om Jesus at han som er Ordet, ble kjød, altså menneske, og tok bolig i blant oss.

Guds Ord levde i noe over tretti år blant jødene, men få forstod hvem han var, selv om profetene hadde forutsagt at han skulle komme.

Etter sin død og oppstandelse kunne han som Ånd ta bolig i sitt folk.

Jesus sa: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig i ham. Dette sa han om Ånden som hans venner skulle få.

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere.

Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere.

 

Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

 

 

Guds Ord..

IMG_0764

Det er millioner av ord som vender like tomt tilbake som de er sendt ut.

Når Gud sender sitt Ord med den autoritet som han gir Ordet, da utfører Ordet nøyaktig det som Gud sender det til.

Det er når Ordet smelter sammen med den Hellige Ånd at budskapet får kraft.

Ordet får liv gjennom en åpenbaring, Ordet blir befruktet, og det utfører det som det er sendt til.

Det er en villfarelse å tro at alle skriftord som blir lest opp eller talt, skal bære frukt. Det er ikke slik.

Ordet eller Mesteren kom til vår jord, men Ordet hadde ingen tjeneste før det ble forent med den Hellige Ånd. Ordet og Ånden utførte sammen Guds vilje i tre år. Aldri har en mann utført lignende gjerninger.

Det var han , sier du.

Det står at vi skal vokse opp til han som er hodet.

Guds folk skal være fylt av den Hellige Ånd, de skal være døpt i Ånden, og det er ingen engangsopplevelse som ledd i et rituale. Nei, det er den daglige gudstjeneste. Bli fylt av Ånden. Boble over av vannstrømmer. Vi må forenes med Ordet. Vi må ete hans legeme og drikke hans blod.

Når Ordet fra Skriften treffet fylden av Ånden i vårt indre, fødes en åpenbaring.

Denne åpenbaring har en skapende kraft og vil utføre Guds vilje.

 

For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro.

 

Og dette er den frimodige tillit vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss, og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

 

Til strid, i tro, under et blodbestenket banner…

Den største og klokeste bakeren

DSC_0769

For brødet fra Gud er han som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.

Jeg er livets brød. Han som kommer til meg vil aldri hungre, og han som tror på meg skal aldri tørste.

Garantien for livet er i ham. Han kan gi livet til hvert menneske som ber ham om hjelp. Det finnes i universet en mulighet for å bli tildelt et liv som varer i evigheters evighet. Gud har åpnet ei dør for at menneskene kan nå ham og be han om hjelp. Jesus sier: Jeg er det brødet som kan gi verden muligheten til å ete seg til redning.

Jesus sa da til dem: Sannelig, sannelig sier jeg eder: Dersom dere ikke eter Menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag; for mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke.  Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir i meg og jeg i ham. Likesom den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg, leve ved meg.5  Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen

Vi kunngjør for makter og myndigheter at Mesteren har vunnet en evig seier, en seier som omfatter alle områder av livet.

Han har seiret, og denne seier skal bli til virkelighet over hele jorderiket.

Det skal høstes en stor lovsangsskare som skal ære ham.

Hvor er vi?

IMG_0748

Martyrene har rett til å spørre oss på den dag:

Hva gjorde dere med det evangeliet vi døde for?

Så mange har gitt sitt liv for det opprinnelige budskapet som apostlene brakte ut fra Jerusalem. Bortsett fra Johannes ble alle apostlene martyrer.

Hva gjorde du med evangeliet som jeg måtte gi mitt liv for?

I denne lunkenhetens tid er det ingen risiko å være en kristen. Det er ingen forskjell på kristne og dem som ikke tror. Alle er lunkne og svake.

Hvis du ble siktet av rettsvesenet anklaget for å være en kristen?

Ville det være mulig å skaffe bevis for at du virkelig var en etterfølger av Mesteren, eller ville du bli frikjent på grunn av mangel på bevis.

Apostelen Paulus sa: For jeg blir alt ofret, og tiden for min bortgang forestår. Paulus ble halshugget i Roma.

Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.

Så ligger nå rettferdighetens krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dag- ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans åpenbarelse.

I vår tid er apostlenes overgivelse til oppdraget skremmende fordi vi har svært liten tro på det Skriften lærer. Hellige oss i sannheten.

Hva gjorde dere i deres generasjon med det evangeliet den første generasjon døde for?

Vi lever i et tidsskifte for Guds folk. Vi må ta oppgjør med meningsvegring og sammenblandingens nybabylonske teologi.

Et udelt og godt hjerte

IMG_2625

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor alt blir ødelagt, og hvor tyver bryter inn og stjeler.

 

Men dere skal samle skatter i himmelen, der ikke noe ødelegger, og tyver ikke bryter seg inn og stjeler.

For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Det er øyet som gir legemet lys. Er ditt øye friskt, blir hele ditt legeme lyst.Men er ditt øye sykt, blir hele legemet mørkt. Om nå lyset i deg er mørke, hvor dypt blir da ikke mørket!

Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre.

Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.

 

Vokt dere for de falske profeter! De kommer til dere forkledd som uskyldige, men innvendig er de glupske ulver.På fruktene skal dere kjenne dem. Deres ego vokser. Selvbildet svulmer. De tar ikke i mot korreksjon.

Høster en kanskje druer av tornebusker eller fiken av tistler?

Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.

Det gode tre bærer himmelrikets frukt. Det bærer frukten fram med ydmykhet og saktmodighet.

Frukten vi plukker av dette treet er: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet og selvbeherskelse.

 

 

 

En drøm..

IMG_2656

Jeg drømte at ei gruppe mennesker stod utenfor ei grotte. Jeg kjente noen i gruppa, blant andre noen av mine beste venner. Grotta var dyp, men det var ikke vann i den. Jeg fikk litt av den samme følelsen som jeg kjente på, da jeg så redningsaksjonen for å redde fotballguttene i Thailand. Den samme spenningen.

 

Vårt oppdrag var å gå inn i grotta og bære Bibler fra mørket og ut i lyset. Å gjøre Guds ord tilgjengelig for flere. Vi, kristne, er bærere av Sannhetens ord, men vi gjemmer det på mørke steder. Vi passer på at ikke noen forbinder oss med Bibelen. Det vil være et grusomt tap av ære.

Det er tid for å ta på oss full rustning, og å bruke Åndens sverd, som er Guds ord.

 

Det knyttet seg  enda en hake ved  ferden inn i grotta. Hver enkelt måtte holde pusten i tre minutter for å være i stand til å frakte Biblene ut.

Det kommer til å kreve noe å følge Mesteren hvor han går. Det blir ingen billett på luksusklasse. Den som mister sitt liv, skal finne det.

 

Vi kunngjør en tid for Guds ord  til høy og lav i vårt land. Et frigjørende, sannhetens budskap i Jesu Kristi navn!

Bli ikke lurt…

IMG_0759

 

Men Jesus svarte og sa til dem: Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

 

Og han sa: Se til at dere ikke føres vill. Bli ikke lurt. Vær våken!

 

Det er mange som føres vill, også der det ikke skulle være mulig.

Mange troende mottar falsk undervisning fra menn og kvinner som absolutt ikke kjenner Bibelen og ikke forfatteren.

Lettvint lære har ført til frafall og lunkenhet i mange menigheter, forkynnelsen har resultert i at mange ikke kjenner Guds vilje. Dette er den Ondes plan. Ved å fordreie sannheten, vil kraften bade hos den enkelte og i forsamlingen bli sterkt redusert.

 

Ved sin natur vil bedraget forårsake at vi ikke forstår at vi er bedratt. Vi kan føle oss oppløftet og tro at vi er velsignet, slik kan den Ondes bedrag være.

 

Vi må leve i lyset fra åpenbaringen i Bibelen. Det er Bibelens sannhet som skal sette oss fri. Vi må la oss justere hele tiden av Guds ord.

Vi må alltid være fylt av herlighetens ånd,  slik at Gud kan tale til oss.

 

Det hjelper ikke at du når du står for Lammets trone og blir gjennomlyst, skylder på andre.

Det er du som har inngått pakt med Faderen, og den pakten er individuell.

 

Sannheten finnes i Guds ord, mennesker kan ta feil, det gjør ikke Gud.

 

 

Den nye avtalen

IMG_2881

 

Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus( de troende er podet inn på Israels tre),ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden for å føre dem ut av Egypt, den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren;  men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus efter de dager, sier Herren:

 

Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk;og de skal ikke mere lære hver sin neste og hver sin bror og si:

Kjenn Herren!

For de skal alle kjenne mig, både små og store, sier Herren; for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mere komme deres synd i hu.

 

Dette er den nye pakt i Mesterens blod. Det er den pakt som ble bekreftet på pinsedag. Slik er Åndens nye pakt, der Gud griper inn i menneskers liv og skriver sine lover i deres indre. Jada, det er frivillig. Alt er frivillig i den nye pakt.

 

Profeten Jeremias får æren av å kunngjøre denne pakten mange hundre år før den trår i kraft. Et ord som går igjen er å kjenne. Den indre, åndelige kjennskapen til Gud er en hovedsak.

Vi kjenner ham, og vi er kjent av ham.

 

Hvordan skal vi greie å forklare dette for alle som lukker øyne og ører?